SLU-nyhet

Fossilfri drift på Ultuna egendom

Publicerad: 26 oktober 2017

SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, har nu gått över till fossilfritt bränsle i lantbruksdriften på Ultuna egendom i Uppsala. Det innebär att koldioxidutsläppen minskar med upp till 90 procent och att driften blir så gott som helt fossilfri.

– Vi brukar 1 300 hektar här i Uppsalatrakten så det känns helt rätt att vi nu går över till ett fossilfritt bränsle som ett steg till en minskad klimat- och miljöpåverkan, säger lantmästare Jarl Ryberg, inspektor på Ultuna egendom. Den första leveransen av fossilfritt bränsle (HVO, hydrerade vegetabiliska oljor) levererades den 13 oktober 2017.

SLU har fyra lantbruksegendomar belägna i Skåne, Västergötland, Uppland och på Gotland. Ultuna egendom i Uppland är först med att gå över till fossilfritt bränsle. Tillsammans med biogasanläggningen på Funbo-Lövsta och egendomens flispannor innebär detta att driften blir nästan helt fossilfri.

90 procent minskning av utsläpp av koldioxid

Lantbruksdriften vid SLU är sedan 2006 miljöcertifierad enligt ISO 14001. Våren 2017 beslutade verksamheten att gå över till fossilfritt bränsle, HVO. Den HVO som köps in av SLU är fri från palmolja.

Övergången till HVO kommer att ha en betydande positiv miljöpåverkan. Utsläppen av koldioxid från arbetsfordon beräknas kunna minska med upp till 80–90 procent. Inom de närmsta åren kommer även SLU:s övriga egendomar och orter övergå till HVO. På sikt kommer förändringen bidra till att minska universitetets totala utsläpp av koldioxid med nära 10 procent.

– Vi tycker förstås att det är fantastiskt roligt att lantbruksdriften tar det här steget redan innan beslut har fattats om övergripande miljömål gällande ett klimatneutralt universitet, säger miljösamordnare Karin Bäckman på SLU:s miljöenhet.

Kontakt

Karin Bäckman, miljösamordnare. 018-67 19 07. karin.backman@slu.se

Jarl Ryberg, inspektor Ultuna egendom. 070-649 19 07. jarl.ryberg@slu.se

Fakta:

SLU:s fyra lantbruksegendomar Alnarp, Lanna, Ultuna och Hallfreda omfattar totalt 2 400 ha åkermark. Ultuna egendom är SLU:s administrativa namn på de gårdar lantbruksuniversitet har verksamhet på i Uppsalatrakten. Ultuna egendom är med sina 1 300 ha åkermark en betydande markägare kring Uppsala.

Bränsleförbrukningen inom verksamheten är 115 kubikmeter, varav 90 kubikmeter förbrukas inom lantbruksdriften. Resterande 25 kubikmeter förbrukas inom SLU:s övriga verksamheter på Funbo-Lövsta utanför Uppsala.


Kontaktinformation