SLU-nyhet

Kalvstudie banar väg för nya läkemedel mot lunginflammation hos kalvar och barn

Publicerad: 30 oktober 2017

Vid en kartläggning av vad som sker i kalvars lungor när de infekteras av RS-virus har en SLU-ledd forskargrupp gjort upptäckter som kan bidra till utveckling av nya typer av behandlingar. Studien är intressant även för humansjukvården, då spädbarn som smittas av ett närbesläktat virus ibland drabbas av svår lunginflammation som kan utvecklas till barnastma.

RS-virus är en viktig orsak till lunginflammation hos nötkreatur och barn. Kalvar med lungskador växer sämre och allvarliga infektioner hos spädbarn kan ge upphov till barnastma. Människor och nötboskap angrips av olika stammar av viruset, men dessa är genetiskt mycket lika och orsakar likartade sjukdomsförlopp.

– Vår forskning om RS-virus hos kalvar är alltså värdefull även för humanmedicinen, säger artikelns försteförfattare Sara Hägglund, som är forskare vid SLU:s institution för kliniska vetenskaper.

Immunförsvaret överreagerar ofta mot infektionen, men de vanliga anti-inflammatoriska medicinerna är inte effektiva. Dessa hämmar nämligen produktionen av ämnen (prostaglandin E2, prostacyklin) som just i lungan har en läkande och antiinflammatorisk verkan, vilket de inte har i andra organ.

Ny forskning tyder på att aktiviteten hos vissa vita blodkroppar, s.k. neutrofiler, är särskilt förhöjd vid RS-infektioner. Dessa celler producerar proteiner som bildar ett segt slem, "luftrörspluggar", som försvårar andningen och försämrar lungans normala reningsfunktioner. De utsöndrar dessutom enzymer som bryter ner lungvävnaden.

Den SLU-ledda studien är den första som har kartlagt förekomsten av hundratals olika proteiner i de nedre luftvägarna i olika skeden av sjukdomsförloppet. Studien bekräftar att neutrofilernas aktivitet är mycket kraftig i lungor hos RS-infekterade kalvar. Hos de sjukaste djuren fann forskarna även förhöjda nivåer av enzymer som bryter ner lungfibrer och av proteiner som ingår i luftrörspluggar. Samtidigt var halterna lägre än normalt av två andra typer av proteiner, dels antioxidanta enzymer, dels ett protein som motverkar bindvävsbildning.

– Vår detaljerade kartläggning av lungans svar på en RS-virusinfektion kan vara till nytta i utvecklingen av läkemedel till både kalvar och spädbarn, säger Jean-Francois Valarcher, som har lett arbetet. Våra resultat tyder på att läkemedel som dämpar neutrofilernas aktivitet eller har antioxidativa egenskaper kan ge lindrigare sjukdomsförlopp, både på kort och på lång sikt.

Resultaten publicerades nyligen i tidskriften PLOS ONE av forskare från Sveriges lantbruksuniversitet, Uppsala universitet, University of Nebraska (USA), Binzhou Medical University (Kina), INRA (Frankrike) & The Pirbright Institute (England).

Mer information

Sara Hägglund, forskare
Institutionen för kliniska vetenskaper, SLU
018-671891, sara.hagglund@slu.se

Jean-Francois Valarcher, professor
Institutionen för kliniska vetenskaper, SLU
018-67 13 51, jean-francois.valarcher@slu.se

Artikeln

Hägglund S., Blodörn K., Näslund K., Vargmar K., Bergström Lind S., Mi J., Arainga M., Riffault S., Taylor G., Pringle J. and Valarcher J.F. Proteome analysis of bronchoalveolar lavage from calves infected with bovine respiratory syncytial virus - Insights in pathogenesis and perspectives for new treatments. 2017. PLOS ONE 12(10): e0186594.
https://doi.org/10.1371/journal.pone.0186594

Pressbild

(Får publiceras fritt i anslutning till artiklar om detta pressmeddelande. Fotograf ska anges.)

Provtagning för diagnos av infekterade djur. Foto: Jenny Svennås-Gillner