SLU-nyhet

Kevin Bishop har tilldelats Rossbypriset 2017

Publicerad: 18 oktober 2017
Man. Porträttfoto.

Svenska nationalkommittén för geofysik har beslutat att ge 2017 års Rossbypris till Kevin Bishop för ett ”framstående och gränsöverskridande arbete och engagemang för en hållbar användning av naturresurser”. Bishop är vicerektor vid SLU med ansvar för fortlöpande miljöanalys och professor vid institutionen för vatten och miljö.

Rossbypriset delas ut till minne av professor Carl-Gustaf Rossby, för betydelsefulla vetenskapliga insatser med anknytning till nordisk geofysik. Utdelningen av priset görs av Svenska nationalkommittén för geofysik (SNG), som har Kungliga Vetenskapsakademien (KVA) som huvudman. Priset delas i regel ut med tre års mellanrum och Kevin Bishop är den 17:e pristagaren sedan 1966. Priset utgörs av en minnesgåva, som i dag är ett huvud i brons föreställande Carl-Gustav Rossby.

Motiveringen lyder:

"Svenska nationalkommittén för geofysik (SNG) tilldelar Kevin Bishop, professor vid institutionen för vatten och miljö, SLU, Rossbypriset 2017 för sina betydande insatser för miljöforskningen och för sitt engagemang för en hållbar användning av naturresurser. Bishop har på ett förtjänstfullt sätt bidragit till fördjupad kunskap om hydrologiska flödesvägar, försurningsprocesser, koltransporter i mark, vatten och atmosfär samt kvicksilvrets kretslopp i miljön. Han har framgångsrikt integrerat olika forskningsområden och genom sitt internationella engagemang är Bishop en ambassadör för nordisk geofysik."

Prisutdelningen sker vid ett öppet geovetenskapligt seminarium med prisföreläsning den 8:e november 2017, på Kungliga Vetenskapsakademien i Stockholm.
http://www.kva.se/rossby2017 

Mer om Rossbypriset och Svenska nationalkommittén för geofysik
http://www.geofysiska.se/

Mer om Kevin Bishop
https://www.slu.se/cv/kevin-bishop/