SLU-nyhet

Forskningsanslag för kollagring, grankotterost, tallsjuka, åldrande och barrträds reaktioner på sjukdomar

Publicerad: 16 november 2017

Roger Finlay, Malin Elfstrand, Jan Stenlid, Hans Ronne, Anna Berlin och Åke Olson från institutionen för skoglig mykologi och växtpatologi fick forskningsanslag från Formas och Vetenskapsrådet.

Roger Finlay fick Formas-anslag för projektet "Biogena amorfa mineraleroider (BAM) och deras betydelse för lagring av kol" och Malin Elfstrand för "Livet i skyttegravarna; mekanismer bakom fenotypisk plasticitet i barrträdens rektioner på skadegörare". Jan Stenlid fick Formas-anslag för projektet "Hur ska vi tackla de nya invasiva Diplodia-angreppen på tall" och Åke Olson för "Friska granfrön: Populationsgenomik och epidemiologi hos svampen Thekopsora areolata orsakande grankotterost". Tillsammans fick Roger, Malin, Jan och Åke nära 12 miljoner kronor från Formas.

Hans Ronne beviljades 3,2 miljoner kronor for projektet "Effekten av fel i transkription, translation och DNA-replikation på åldrandet".

Åke Olson och Anna Berlin fick en dryg miljon kronor från Formas utlysning Synteser inom livsmedelsområdet för projektet "Växtskydd för hållbar livsmedelsproduktion".


Kontaktinformation

jan.stenlid@slu.se, 018-671807

Sidansvarig: cajsa.lithell@slu.se