SLU-nyhet

Officiellt öppnande av Matérn rummet; en resurs för framtiden till minne av tidigare genombrott

Publicerad: 07 november 2017
Porträtt av Bertil Matern, foto

Den 25 oktober 2017 öppnade dekanen vid SLU-fakulteten för skogsvetenskap i Umeå, professor Göran Ståhl, officiellt ett nytt rum för statistisk konsultation. Rummet är dedikerad till minne av den bortgångne Bertil Matérn i samband med hans 100årsdag.

Bertil Matérn var en framstående professor i matematisk statistik tillämpad på skogsvetenskaper, han hade ett gott rykte, nationellt och internationellt, särskilt i rumslig statistik och provtagning. Bertil Matérn grundade traditionen för skogsbiometri på Skogsinstitutet och senare på SLU, 1963-1981. Som en av fäderna av rumslig statistik är Bertil Matérn fortfarande känd av en bred internationell publik. Matérn hjälpte även till att utveckla riksskogstaxeringen i Sverige och i Österrike.

Professor Arne Pommerening, Matérns efterträdare inom skoglig matematisk statistik, höll ett kort välkomsttal. Därefter höll Göran Ståhl ett föredrag om vikten av Bertil Matérns arbete inom skogsvetenskapen och hur hans arbete har fortsatts av hans efterträdare.

Gästtalare Professor Lennart Bondesson från Umeå universitet höll ett mycket uppskattat föredrag med titeln "Bertil Matérn (1917 - 2007), sin tid och miljö". Där han gick igenom Matérns liv parallellt med utvecklingen av Skogsinstitutet som sedermera blev en del av SLU. Bondesson tog upp många intressanta detaljer som gjorde det möjligt för åhörarna attinteragera och se personliga kontakter med Bertil Matérn och det bredare ämnet statistik inom skogsvetenskapen.

Sista föredraget hölls av Arne Pommerening som beskrev situationen för skogligmatematisk statistik idag genom att introducera sitt team, sitt ämnesområde samt nuvarande och framtida planer.

Efter föredragen fortsattes det till det nya Matérn-rummet där Matérns döttrar Gunhild Matérn och Barbro Nordström beskrev deras far på ett fint och personligt sätt. De gav även en present i form av en historisk räknare som användes av deras far. Därefter klipptes bandet av Göran Ståhl vilket officiellt invigde det nya rummet.

Det nya rummet vid institutionen för skogsresursförvaltning stöder syftet att göra statistik mer tillgänglig för studenter och forskare genom att erbjuda gratis konsultation. Denna nationella tjänst erbjuds av SLU-centret för statistik (Statistik @ SLU), som leds av professor Pommerening och Dr Claudia von Brömssen. SLU-centret för statistik är en unik institution som bidrar till vetenskaplig excellens på nationell och internationell nivå.


Kontaktinformation