SLU-nyhet

Både transport och diet påverkar häst inför travlopp

Publicerad: 07 november 2017

Hos varmblodstravare som åkt transport i tio mil innan ett simulerat lopp påverkades energiomsättningen i riktning mot mer fettförbränning jämfört med om de inte hade åkt transport innan loppet.

Det visar en studie gjord av bl a doktoranden Malin Connysson och professor Anna Jansson vid SLU. Hästar transporteras ofta i samband med tävling men trots det finns inga tidigare studier av hur transporten påverkar hästar vid prestation.

Transporten gjorde att det fanns högre koncentration glukos i blodet vid målgång och efter tio minuters återhämtning. Hög blodglukosnivå under arbete är positivt för prestationen.

En tidigare studie har också visat att en vallfoderdiet skulle kunna underlätta för hästar att bibehålla sin vätskebalans i samband med ett längre ätuppehåll, till exempel vid transport och tävling, jämfört med en mer traditionell kraftfoderrik foderstat.

Därför fick hästarna prova två olika foderstater, en med bara hösilage, mineraler och vitaminer och en med hösilage, havre (50 procent av energiintaget), mineraler och vitaminer. Även i den här studien bibehöll hästarna sin vätskebalans bättre då de åt hösilage än då de åt havredieten och på hösilagedieten sågs också tecken på att fettförbränningen var mer aktiv.

Dieterna påverkade dock färre metaboliska parametrar än vad tio mil transport gjorde. Dock resulterade havredieten i högre kortisolnivåer när hästarna transporterades efter loppet än då de åt hösilagedieten. Kortisol är ett hormon som kan utsöndras vid stress.

Läs studien här (engelska):

https://www.animalsciencepublications.org/publications/jas/pdfs/0/0/jas2017.1670

Kontaktperson:

Malin Connysson, tel 0640-174 31, malin.connysson@wangen.se 


Kontaktinformation