SLU-nyhet

Med Erasmus+ kan du söka medel för kapacitetsuppbyggnad

Publicerad: 12 december 2017

Har du en projektidé för kapacitetsutveckling med våra globala partners?

Erasmus+ erbjuder möjlighet att söka medel för kapacitetsuppbyggnad. Ansök före 8 februari 2018.

För mer support med din ansökan, arrangerar Universitets- och högskolerådet, UHR, en skrivarstuga 15 januari 2018.


Kontaktinformation

SLU Global stödjer och utvecklar SLU:s engagemang för att förbättra situationen för personer i låginkomstländer baserat på Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling.

SLU Global
Ledningskansliet

Agricultural Sciences for Global Development
PO Box 7005, SE-750 07 Uppsala
Besöksadress: Almas Allé 7
www.slu.se/slu-global 
global@slu.se

Sidansvarig: malin.planting@slu.se