SLU-nyhet

Mer kunskap om mikrobiom kan öka grödors kvalitet i Afrika

Publicerad: 08 december 2017

Salme Timmusk från institutionen för skoglig mykologi och växtpatologi har fått tre miljoner kronor från Vetenskapsrådet för projektet “Integrating plant microbiome to increase quality and water use efficiency of major crops in sub-Saharan Africa”.

Salme kommer att genomföra projektet i samarbete med Dr Rodomiro Ortiz, (institutionen för växtförädling), Dr Gulaim Seisenbaeva (institutionen för molekylära vetenskaper) och med kollegor vid University of Michigan, Cornell University och Bashan Institute of Science.

- Jag har ett långvarigt samarbete med de här forskare och tillsammans försöker vi bidra med lösningar för problem relaterade till klimatfrågor i låginkomstländer, säger Salme.


Kontaktinformation

salme.timmusk@slu.se, 018-672727 

Sidansvarig: cajsa.lithell@slu.se