SLU-nyhet

Svea har fått hemmahamn

Publicerad: 12 december 2017

Forskningsfartyget Svea har fått Lysekil som hemmahamn efter att SLU och Lysekils Hamn AB nu tecknat avtal om kajplats.

På tisdagen tecknade SLU avtal med det kommunala bolaget Lysekils Hamn AB om kajplats i Lysekil för forskningsfartyget R/V Svea.

SLU har fått i uppdrag av den svenska regeringen att beställa och äga fartyget som kommer att bemannas och drivas av Sjöfartsverket. Svea byggs just nu på ett varv i Spanien och kommer att bli ett av världens modernaste forskningsfartyg.

Med hjälp av Svea kommer SLU tillsammans med SMHI att utföra miljöövervakning i Skagerack, Kattegatt och Östersjön.

Viktig pusselbit för maritima Lysekil
Svea beräknas anlända till sin hemmahamn Lysekil i mitten av april 2019 och kommer ha sin kajplats vid Gullmarskajen.

– Det känns tryggt att vi nu har fått en hemmahamn för Svea, dessutom i nära anslutning till vårt Havsfiskelaboratorium. Vi, och de övriga intressenterna, ser fram emot ett fortsatt gott samarbete med Lysekils kommun i den gemensamma strävan att utveckla den akvatiska forskningen både i västerhavet och andra vatten, säger Erik Fahlbeck, vicerektor vid SLU.

– Att Svea får sin hemmahamn i Lysekil är en viktig pusselbit i utvecklingen med att göra Lysekil till ett ledande centrum för maritima näringar samt forskning och utveckling, säger kommunstyrelsens ordförande Jan-Olof Johansson.

– Vi är glada att i hård konkurrens ha fått det här avtalet till Lysekils Hamn. Som en liten hamn är vi vana att vara flexibla och hitta kundspecifika lösningar, det tror vi har varit avgörande för SLU:s beslut, säger Dan Ericsson, VD för Lysekils Hamn AB.

Kajplats vid Gullmarskajen
Avtalet innebär att Lysekils Hamn iordningställer en del av Gullmarskajen för Sveas specifika behov och bygger ett nytt hamnmagasin för SLU och SMHI. Det kommer också att dras fram el, vatten och avlopp, fiber och fjärrvärme till fartyget.

Investeringarna finansieras genom hyra och hamnavgift från SLU. Avtalet är på 10 år men förhoppningen är att Svea ska ligga kvar i Lysekil hela sin livslängd som beräknas till 30 år.

– Tack vare ett gott samarbete med SLU och ett intensivt arbete av det kommunala hamnbolagets personal och våra kommunala tjänstemän, har avtalet om att förlägga det nya forskningsfartyget i Lysekil kunnat ros i hamn, säger Jan-Olof Johansson.

– Svea är i framkant avseende miljötänk och det präglar också oss när vi iordningställer kajen. Genom att skräddarsy lösningar med bland annat fjärrvärme och landanslutning för el, möter vi SLU:s hårda krav på miljövänlig teknik. Samarbetet med SLU har varit mycket positivt, vi ser fram emot det fortsatta arbetet och att Svea kommer hit i april 2019, säger Dan Ericsson.

Sveas närvaro i Lysekil stärker SLU:s nuvarande verksamhet på Havsfiskelaboratoriet i Lysekil samt befäster Lysekil som ett maritimt centrum. På sikt kommer fartygets närvaro även att ge spridningseffekter till lokala företag i form av servicearbeten.

Mer om forskningsfartyget Svea
Forskningsfartyget Svea är designat av Skipsteknisk AS i Norge och byggs av Astilleros Armon i Vigo, Spanien. Beställare av fartyget är SLU på uppdrag av Sveriges regering.


Kontaktinformation

Erik Fahlbeck, vicerektor SLU
Tel: 018-671971, 073-0873544
E-post: erik.fahlbeck@slu.se