SLU-nyhet

Svenska sakkunniga på uppdrag för djärva etiopiska skogsutvecklingsplaner

Publicerad: 15 december 2017

Etiopien håller på att inleda ett nytt nationellt skogsutvecklingsprogram. Det syftar till att vara hörnstenen för landets mål att genom grön tillväxtekonomi bli ett medelinkomstland, ha noll nettotillväxt av växthusgasutsläpp över 2010 års nivåer och det internationella åtagandet att återställa 15 miljoner hektar skogsmark. Etiopiens ministerium för miljö, skog och klimatförändring, bjöd tillsammans med UNDP i Etiopien, in en grupp svenska experter för att bedöma eventuella luckor, bidra till en färdplan och se var ett framtida svenskt engagemang kan bidra.

Läs hela artikeln på engelska här.


Kontaktinformation

SLU Global stödjer och utvecklar SLU:s engagemang för att förbättra situationen för personer i låginkomstländer baserat på Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling.

SLU Global
Ledningskansliet

Agricultural Sciences for Global Development
PO Box 7005, SE-750 07 Uppsala
Besöksadress: Almas Allé 7
www.slu.se/slu-global 
global@slu.se

Sidansvarig: malin.planting@slu.se