SLU-nyhet

Börja från marken när du tar hand om planeten - World Soil Day 2017

Publicerad: 05 december 2017

Idag är det den internationella markdagen, World Soil Day 2017. Det är en dag som fokuserar på att kommunicera budskap om vikten av markkvalitet för livsmedelssäkerhet, hälsosamma ekosystem och människors välbefinnande.

The Global Soil Partnership som arrangerar eventet har i år bestämt temat till "Caring for the Planet starts from the Ground". Jord är en begränsad naturresurs. På en mänsklig tidsskala är den inte förnybar. Trots den väsentliga roll som jorden spelar för vår försörjning ökar den globala försämringen av markresurserna på grund av olämpliga hanteringsmetoder, befolkningstryck som driver ohållbar intensifiering och inte tillräckligt bra styrningen över markanvändningen. 

Du kan läsa mer om World Soil Day här.

Eller varför inte prenumerera på insitutionen för mark och miljös nyhetsbrev för att löpande ta del av den senaste forskningen kring mark och markanvändning?