SLU-nyhet

Redpath föreläste på SLU

Publicerad: 15 februari 2017

Stephen Redpath från universitetet i Aberdeen, nuvarande innehavare av Kung Carl XVI Gustafs gästprofessur i miljövetenskap, föreläste för en i det närmaste fullsatt Loftets hörsal på onsdagen i närvaro av kungen själv, SLU-ledningen och andra intresserade åhörare.

Redpath är placerad vid Grimsö forskningsstation men samverkar även med forskargrupper från Lunds och Umeå universitet.
Hans anförande handlade om hur man kan hantera konflikter kring viltförvaltning, en nog så aktuell fråga. En av hans slutsatser är att man kanske inte kan uppnå enighet, men åtminstone lösningar som gör konflikter mellan t ex bevarare och djurägare hanterbara, bland annat genom att så långt möjligt inkludera alla i beslutsprocesserna.
Andra talare var rektor Peter Högberg som hälsade välkommen, professor Henrik Andrén, SLU, professor Maria Johansson, Lund och professor Camilla Sandström, Umeå.

Efter föreläsningarna åts en lunch på Loftet, under vilken Anna Rising, SLU berättade om de senaste framstegen inom forskningen om artificiell spindeltråd.

Professor Stephen Redpath, innehavare av gästprofessuren i miljövetenskap, HM Kung Carl XVI Gustaf samt Peter Högberg, rektor vid Sveriges lantbruksuniversitet. Foto: Jenny Svennås-Gillner, SLU
HM Kung Carl XVI Gustaf i glatt samspråk med professor Stephen Redpath och SLU:s rektor Peter Högberg (närmast kameran). I bakgrunden skymtar Torleif Härd, dekan för fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap vid SLU.
SLU-forskaren Anna Rising bjöd på en kort föreläsning till kaffet, om forskningen och framstegen kring konstgjord spindeltråd. Foto: Jenny Svennås-Gillner, SLU
Professor Stephen Redpath, innehavare av gästprofessuren i miljövetenskap, med kollegorna Camilla Sandström, professor vid Umeå universitet, Maria Johansson, professor vid Lunds universitet och Henrik Andrén, professor vid SLU.

Kontaktinformation