SLU-nyhet

Ny film ska minska skogsbrukets påverkan på vattenkvaliteten

Publicerad: 23 februari 2017

I dag finns kunskap, utrustning och teknik för att skogsbruket ska kunna minimera påverkan på mark och vatten vid avverkning. I filmen Spårlös kan du ta del av goda exempel och lösningar.

För att minimera skogsbrukets påverkan på vattenkvaliteten är det viktigt att maskinförare och skogsentreprenörer tar rätt hänsyn vid avverkningar. I filmen Spårlös av Johan Heurgren får vi träffa maskinförare och skogsentreprenörer som tagit sig an utmaningen och visar förslag på lösningar. I filmen ges också kunskap om sambandet mellan skogen och vattnet. Bland annat medverkar forskare och specialister från Skogsstyrelsen, SLU och Skogforsk.

– Vi vill vara med och sprida aktuell kunskap så att skogsbruket kan bli mer hållbart, säger Stefan Löfgren, forskningsledare på institutionen för vatten och miljö vid SLU som medverkar i filmen.

Fakta:

Filmen Spårlös har finansierats av Skogforsk och Formas och ska bland annat användas vid utbildningen av planerare och maskinförare. Filmen ska också översättas och spridas till våra nordiska och baltiska grannländer. Detta är ett exempel på hur fortlöpande miljöanalys och forskning vid SLU kommer till användning genom samverkan med andra intressenter.