SLU-nyhet

Attityder till arbete med juverhälsa ska undersökas

Publicerad: 09 mars 2017

Juverinflammation (mastit) är en av de vanligaste orsakerna till att svenska mjölkkor behandlas med antibiotika. Nu ska en grupp SLU-forskare ta reda på hur svenska mjölkbönder arbetar för att förebygga mastit i besättningarna. Beslutfattande, attityder och motivation ska undersökas av experter inom psykologi, ekonomi och husdjursvetenskap i det tvärvetenskapliga projektet Ljuva juver.

Projektet Ljuva juver finansieras av forskningsrådet Formas och har som mål att undersöka hur svenska lantbrukare ser på mastit och hur de fattar beslut i förebyggande syfte. Med utgångspunkt från psykologisk vetenskap genomfördes en enkät under våren 2016 där 356 lantbrukare svarade på frågor gällande deras attityder och motiv till att arbeta med förebyggande åtgärder mot mastit i den egna besättningen.

Då djurvälfärd och djurhälsa, och åtgärder som befrämjar dessa, är A och O för ett lantbruk med friska och välmående djur ligger projektets intresse i att bättre förstå Sveriges lantbrukare och vilka val de ställs inför när det gäller att förebygga mastit.

Som en fortsättning på projektet planeras en serie fokusgrupper till hösten för att undersöka skillnader mellan lantbrukares och rådgivares syn på hur man bäst förebygger mastit. Kunskapen kan användas för att utveckla bättre rekommendationer, men den kan också ge en bättre förståelse för vilka förutsättningar lantbrukare och rådgivare har att arbeta tillsammans för att förebygga mastit.

Projektet går att följa via sociala media, såsom Twitter, Instagram och Facebook, alla med namnet Ljuva juver, men också via bloggen http://blogg.slu.se/ljuvajuver.

Projektet Ljuva juver löper över tre år, 2017–2019.

Kontaktpersoner

Nina Lind, projektledare för Ljuva juver
Institutionen för ekonomi, SLU
018-671545, E-post: nina.lind@slu.se

Helena Hansson, forskare
Institutionen för ekonomi, SLU
018-67 17 14, E-post: helena.hansson@slu.se

Carl Johan Lagerkvist, professor
Institutionen för ekonomi, SLU
018-67 17 93, E-post: carl-johan.lagerkvist@slu.se

Ulf Emanuelson, professor
Institutionen för kliniska vetenskaper, SLU
018-67 18 26, E-post: ulf.emanuelson@slu.se

Catarina Svensson, professor
Institutionen för kliniska vetenskaper, SLU
018-67 13 91, E-post: catarina.svensson@slu.se