SLU-nyhet

Ny finansiering till projekt om växtsjukdomar

Publicerad: 15 mars 2017
vetesjukdomar.jpg

Forskare vid institutionen för skoglig mykologi och växtpatologi har fått anslag på ca 6 miljoner kronor för två nya forskningsprojekt om integrerat växtskydd.

C-IPM (Coordinated Integrated Pest Management) har samlat finansiärer från 18 länder i sin andra utlysning för internationella forskningsprojekt. I Sverige har Formas koordinerat utlysningen. Institutionen för skoglig mykologi och växtpatologi är med i två nystartade projekt.

Spot-IT – ett beslutsstöd för bladfläcksjukdomar

Det första projektet kallas Spot-IT och handlar om beslutsstödsystem för bladfläcksjukdomar i spannmålsodling. Målet är att ge spannmålsodlare i Norden och Baltikum bättre modeller för att förutsäga bladfläckssjukdomar i vete och korn. Det ska göras genom att välja och förbättra användarvänliga och lokalt anpassade prognosmodeller. Prognosmodellerna kommer att göras tillgängliga för odlarna genom lokalt anpassade IPM-verktyg.

Mer information om Spot-IT på C-IPM:s hemsida.Professor Jonathan Yuen kommer att vara projektansvarig för den svenska delen. Björn Andersson och Annika Djurle från institutionen för skoglig mykologi och växtpatologi kommer att jobba i projektet tillsammans med Hanna Bergeå och Helena Nordström Källström från institutionen för stad och land.

Euro-Res – spridning och resistens mot fungicider hos en farlig skadesvamp

Det andra projektet heter Euro-Res och handlar om fungicidresistens hos svampen Zymoseptoria tritici. Den här skadesvampen kan orsaka allvarliga skördeförluster i veteodlingar i norra Europa och bekämpas med stora insatser av fungicider. Ett problem är förekomsten av fungicidresistens, vilket innebär att patogenen inte längre kan bekämpas lika effektivt med fungicider.

I projektet kommer mångfalden av kunskap som finns tillgänglig i projektgruppen och den stora variationen hos patogenen i de deltagande länderna att utnyttjas för att kartlägga förekomsten av fungicidresistens i Z. tritici och studera spridningsdynamiken hos patogenen i Europa. Ett mål är att utveckla IPM-baserade bekämpningsstrategier mot Z. tritici för att minska risken att skadesvampen blir resistent mot fungicider.

Konsortiet består av forskare från Irland, Danmark, Belgien, Tyskland och Sverige, och koordineras av Steven Kildea från Teagasc, Irland. Björn Andersson är projektansvarig för den svenska delen, och dessutom ingår Berit Samils och Eva Edin från institutionen i projektgruppen.

– Det är verkligen jätteroligt att ha fått två spännande projekt finansierade! Ett integrerat växtskydd med en mera behovsanpassad användning av växtskyddsmedel blir allt viktigare i takt med att vi ser en ökad fungicidresistens, men också genom EU:s allt strängare regler för kemiska bekämpningsmedel, säger Björn Andersson.

Fakta:

Integrerat växtskydd eller IPM (Integrated Pest Management) handlar om att skapa hållbara växtskyddsstrategier genom att förebygga, bevaka, behovsanpassa och slutligen följa upp växtskyddsinsatser som utförs i odlingen. Ett minskat beroendet av kemiska växtskyddsmedel är centralt i IPM.

Från 1 januari 2014 ska alla yrkesmässiga odlare i hela EU tillämpa IPM. Att förhindra uppkomst av pesticidresistens för att skapa en hållbar användning av växtskyddsmedel är starka argument för IPM inom all odling.

Sidansvarig: cajsa.lithell@slu.se