SLU-nyhet

Nya SLU-professorer föreläser i Uppsala

Publicerad: 24 mars 2017

Vid SLU installeras i år nio nya professorer. Torsdag den 30 mars håller de sina installationsföreläsningar i Ultuna utanför Uppsala. Föreläsningarna handlar om fisk, kött, mjölk och framtidsgrödor, om djursjukvård, och om mark och landskap. De kan även kan följas på webben.

De nio professorer som installeras på Ultuna i år forskar inom väldigt olika områden, men de arbetar alla med lösningar på dagens utmaningar.

Inger Lilliehöök ska prata om kemiskt detektivarbete i djursjukvården; hur analyser av blodprov från sjuka djur kan användas för att ställa diagnoser, utvärdera behandlingar och följa sjukdomsförlopp.

Jean François Valarcher ska prata om virus som orsakar epidemier bland nötkreatur, och ibland även smittar människor. Han utvecklar vacciner och diagnostiska test som kan användas för att förebygga nya utbrott.

Torbjörn Lundh ska prata om djurfoder, och mat, som baseras på restprodukter från jord- och skogsbruk och fiske. Han undersöker t.ex. hur odlad fisk hanterar foder som innehåller insektslarver, jäst och biomassa från andra mikrober.

Sigrid Agenäs ska prata om kor, mjölk och trender: Hur man får kor att må bra, och ge mycket mjölk. Och hur modern teknik kan ge bättre djurvälfärd.

Anders H. Karlsson ska prata om köttkvaliteter såsom mörhet, färg, smak och vattenhållande förmåga. Han vill ha en köttproduktion som ger gott kött, och som samtidigt är både miljömässigt och ekonomiskt hållbar.

Thomas Oles ska prata om landskapsarkitektur: Hur människor och samhällen har utformat sin omgivning i olika tider och i olika regioner, men också om landskapet som ett sätt att förstå världen.

Michele Casini ska prata om de utmaningar som havsfisket står inför, med fokus på torsken i Östersjön. Han följer beståndens utveckling, och har som mål att främja en ekosystembaserad fiskeriförvaltning.

Thomas Keller ska prata om åkerjordens arkitektur: Hur jordens beståndsdelar i samspel med väderlek, växter, maskar och andra organismer bygger upp en struktur, som i sin tur påverkas av våra lantbruksmaskiner.

Pär Ingvarsson ska prata om växters anpassningsförmåga: Om den genetiska bakgrunden till att växter klarar sig mer eller mindre bra i en viss miljö – kunskaper som kan ge oss grödor för framtidens klimat.

Läs mer om, och lyssna på de nya professorerna när de berättar om sin spännande forskning!

Här följer programpunkterna

Torsdag 30 mars

 • 09.00 Ledtrådar till rätt diagnos, Inger Lilliehöök, professor i veterinärmedicinsk klinisk kemi
 • 09.30 Ruminant medicine in perspective, Jean François Valarcher, professor i idisslarmedicin
 • 10.00 Kaffe/Te
 • 10.30 Vad blir det för mat och vilka ska äta den? Torbjörn Lundh, professor i husdjurens utfodring och skötsel
 • 11.00 Ett glas mjölk – så enkelt och så komplicerat! Sigrid Agenäs, professor i idisslarnas skötsel
 • 11.30 Allt kiöt är hö! Anders H. Karlsson, professor i köttvetenskap
 • 12.00 Lunchuppehåll
 • 13.30 Why we need a landscape science, Thomas Oles, professor i landskapsarkitektur
 • 14.00 Challenges in fisheries management with focus on Baltic Sea cod, Michele Casini, professor i marin ekologi
 • 14.30 Kaffe/Te
 • 15.00 Soil structure – the functional architecture of soil, Thomas Keller, professor i markmekanik och jordbearbetning
 • 15.30 En nål i en höstack – hur modern genetik kan hjälpa oss till bättre grödor, Pär Ingvarsson, professor i växtgenomik och växtförädling

Ingen föranmälan behövs, alla är varmt välkomna till föreläsningarna!

Tid: Torsdag 30 mars 2017
Plats: Loftets hörsal, Duhrevägen 8, Ultuna, Uppsala. Hitta till oss!

Frågor om arrangemangen

Jenny Sälgeback, Akademiska högtider, Ledningskansliet, SLU
Jenny.Salgeback@slu.se, 018-67 10 74