SLU-nyhet

Fortsatt satsning i Skara för lantbruksnäringen

Publicerad: 09 mars 2017

Västra Götalandsregionen och SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, har träffat en ny sexårig avsiktsförklaring om en gemensam satsning på forskning och utveckling i Skara.

Överenskommelsen innebär en gemensam satsning på att utveckla SLU:s verksamhet i Skara och stärka den produktionsnära forskningen. Verksamheten ska ges rätt förutsättningar och tillräcklig kapacitet för att, i samverkan med andra aktörer, kunna säkra kunskapsförsörjningen till lantbruket.

 – Västra Götalandsregionen vill tillsammans med SLU stärka de gröna näringarna genom att öka utbytet mellan forskning och näringsliv, regionalt men också nationellt och internationellt. Ett fossilbränslefritt jordbruk blir vägledande i samtliga satsningar och vi ser också starka kopplingar till Västra Götalandsregionens arbete med att säkra kompetensförsörjning till branschen, säger Birgitta Losman, ordförande i regionutvecklingsnämnden, Västra Götalandsregionen.

 – Kompetenscentrum för rådgivning med uppdrag att utveckla och förmedla kunskap om rådgivning och rådgivningsmetodik och att stödja rådgivare i deras arbete för en effektiv kunskapsöverföring till lantbruksföretagen är en central del i överenskommelsen, fortsätter Birgitta Losman.

– Vi ser fram emot ett fortsatt samarbete. Det betyder mycket för vår framtida utveckling i Skara, säger SLU:s rektor Peter Högberg. 

Satsningen kommer att ytterligare utveckla den verksamhet som startade 2014 och innebära gemensamt finansierade projekt som möter upp behoven i branschen, till exempel när det gäller att påskynda utvecklingen av en hållbar jordbruksproduktion, växtodling, djurhållning och övergång till ett fossilfritt lantbruk.