SLU-nyhet

Är ekologisk odling framtidens lantbruk eller en återvändsgränd?

Publicerad: 25 april 2017

En sammanfattande skrift om ekoodlingens påverkan på skörd, livsmedelskvalitet och miljö har i dagarna getts ut av forskare vid institutionen för mark och miljö på SLU.

Titeln är ”Ekologisk odling – framtidens lantbruk eller en återvändsgränd?” och är en sammanfattning av boken ”Den ekologiska drömmen – Myter och sanningar om ekologisk odling” som gavs ut 2014 av Fri Tanke förlag och diskuterades flitigt i media. Syftet är att bringa såväl allmänheten som politiker och myndigheter vetenskapliga fakta gällande den ekologiska odlingen.

– Den allmänna åsikten verkar vara att ekologisk odling ger säkrare och nyttigare livsmedel. Dessutom sägs ekoodling vara uthålligare och bättre för miljön än vårt vanliga jordbruk. Men det stämmer inte enligt omfattande forskning, säger professor Lars Bergström.

Ekoodling – varken klimatsmart eller bättre för miljön

I skriften diskuteras frågor som: Får konsumenterna nyttigare livsmedel och bättre miljö om de köper ekomat? Är ekologiska livsmedel giftfria? Kommer maten att räcka till om ekologisk produktion sker i stor skala, särskilt utifrån ett globalt perspektiv? Är ekoodling mer klimatsmart och bättre för våra vatten?

– Ekologisk odling reducerar skörden kraftigt och kan därför inte försörja en växande världsbefolkning. Ekomat är inte heller hälsosammare, och odlingsformen är varken klimatsmart eller bättre för miljön i övrigt, säger professor Holger Kirchmann.

– Det ekologiska lantbruket tvingas successivt inse att det inte går att producera tillräckligt med mat vid ekoodling på ett uthålligt sätt, menar professor Rune Andersson. 

Konsumentens val av livsmedel måste baseras på kunskap

– Det är orimligt att produktion och offentlig konsumtion av ekomat årligen subventioneras med ungefär en miljard kronor av svenska skattemedel. Om vi ska nå en långsiktigt, hållbar livsmedelsproduktion är det viktigt att politiska beslut och konsumenternas val av livsmedel baseras på kunskap, tillägger professor Thomas Kätterer.

Läs hela skriften ” Ekologisk odling – Framtidens lantbruk eller återvändsgränd?" här.


Kontaktinformation

holger.kirchmann@slu.se, 018-672292

thomas.katterer@slu.se, 018-672425

lars.bergstrom@slu.se, 018-672463, 070-5207141