SLU-nyhet

Check-Organic: molntjänst som ökar transparens och spårbarhet för ekologiska produkter

Publicerad: 04 april 2017

Check-Organic är en molntjänst designad för att öka transparens och spårbarhet för ekologiska produkter. I tjänsten sammanförs certifiering, information och data från försörjningskedjan. Användare kan på ett bra sätt se hela försörjningskedjan, spåra produkter och få information om problem uppstår. Check-Organic var det vinnande bidraget till TP Organics innovationsdagar i december förra året.

I dagsläget sker handel med hjälp av att papperscertifikat eller motsvarande i digital form skickas till köparen i förväg. Det finns dock ingen möjlighet för en köpare att verifiera att certifikatet är giltigt precis när varorna levereras. Certifikatet kan ha blivit tillbakadraget nyligen eller så gäller inte certifikatet just denna leverans av varor. För att vara helt säker behöver köparen kontakta certifieringsorganet för varje batch för att vara säker, något som är dyrt och tidskrävande.

Idén med Check-Organic är att all data om certifieringen skall finnas tillgänglig i realtid oberoende av var certifieringsorganen varorna finns. Allt ska vara tillgängligt för köpare när köpet genomförs för att garantera varornas äkthet. Data ska finnas från gårdsnivå med information om bland annat storlek på odlingar och tidigare produktion. Alla volymer som kommer in i systemet skall sedan vara spårbara hela vägen tillsammans med certifikat och volymer och transaktioner övervakas hela tiden. Allt för att minimera risken för exempelvis bedrägerier med ekologiska produkter som skett vid flera tillfällen genom åren.

Läs mer om Check-Organic här >