SLU-nyhet

Pressinbjudan: Heldag om jaktens historia i Sverige 3 maj 2017

Publicerad: 26 april 2017

"Jaktens historia i Sverige" är titeln på en bok som just har lämnat tryckeriet. Redaktörer är professorerna Kjell Danell, Roger Bergström och Leif Mattsson från SLU samt Sverker Sörlin från KTH, vilka skrivit boken tillsammans med ytterligare ett antal experter. Inför lanseringen av boken anordnas ett heldagsseminarium om vilt och jakt i ett historiskt perspektiv med lite framtidsutblickar. Seminariet, som tar avstamp i boken, hålls på Naturhistoriska riksmuseet i Stockholm den 3 maj 2017.

Seminariet riktar sig i första hand till beslutsfattare inom viltförvaltning, men även till allmänheten. Olika aspekter på jakt och viltförvaltning kommer att belysas genom historiska översikter av författarna och efterföljande paneldiskussioner där ett femtontal personer medverkar.

Intresset har varit mycket stort och seminariet är nästan fulltecknat. Journalister som önskar närvara måste kontakta någon av nedanstående senast den 2 maj:

Kjell Danell, kjell.danell@slu.se, 070-374 79 79
Roger Bergström, roger.bergstrom@slu.se, 070-518 85 06
Leif Mattsson, leif.mattsson@slu.se, 0340- 930 02, 072-702 16 76
Sverker Sörlin, sverker.sorlin@abe.kth.se

Mer om seminariet

Tid: 3 maj 2017, kl 08:30–16:00
Plats: Stora Hörsalen, Naturhistoriska riksmuseet, Stockholm
Fullständigt program: se länkar på http://www.slu.se/ew-kalender/2017/5/seminarium-vilt---jakthistoria/

Programmet i korthet

08:30–09:00  Kaffe
09:00–09:10  Välkommen, Per Ericson, Naturhistoriska riksmuseet
09:10–09:30  Om boken Jaktens historia i Sverige, Kjell Danell, SLU & Simon Dalili, Liber AB
09:30–10:50  Viltet – historisk översikt, Roger Bergström, SLU
Paneldiskussion: Viltsamhällena förr, nu och i framtiden
10:50–11:50  Jakten och ekonomin – historisk översikt, Leif Mattsson, SLU
Paneldiskussion: Jakt och vilt – plus och minus för samhället
11:50–13:20  Lunch
13:20–14:40  Viltförvaltningen – historisk översikt, Kjell Danell, SLU
Paneldiskussion: Förvaltningen förr, nu och i framtiden
14:40–15:00  Bensträckare
15:00–15:30  Historieforskningen och jakten – en spirande förbindelse, Sverker Sörlin, KTH
15:30–15:50  Mongolisk dödsmask, Loch Ness och Big Foot – på kryptozoologisk jakt efter de dolda djuren, Bo Eriksson, Stockholms universitet
15:50  Avslutning Kjell Danell, SLU

I paneldebatterna deltar: Runar Brännlund, Göran Ericsson, Hans von Essen, Daniel Ligné, Camilla Sandström, Gunilla Skotnica, Margareta Steen, Monica Stridsman och Fredrik Widemo.

Mer om boken

I Jaktens historia i Sverige skildras den svenska jaktens historia på ett mer omfattande och djupgående sätt än tidigare. Boken beskriver viltsamhällets och viltmiljöernas utveckling från tiden för inlandsisens avsmältning fram till idag. Den ger också en samlad bild av viltförvaltningens historia genom nära tusen år; från medeltidslagarna, via Vasatidens hårda straff för jaktbrott och frihetstidens rovdjurskrig, ända fram till de nyare idéerna om jakten som en del av en hållbar förvaltning av naturens resurser.

Läs mer: https://www.liber.se/Hogskola/Teknik-matematik-och-naturvetenskap/Naturvetenskap/Biologi/Jaktens-historia-i-Sverige/

Mer om författarna

Kjell Danell är professor emeritus i viltekologi, Sveriges lantbruksuniversitet, Umeå
Roger Bergström är professor emeritus i viltekologi, Sveriges lantbruksuniversitet, Umeå
Leif Mattsson är professor emeritus i det skogliga mångbrukets ekonomi, Sveriges lantbruksuniversitet, Alnarp
Sverker Sörlin är professor i miljöhistoria, KTH, Stockholm