SLU-nyhet

Uppdaterad version av nationella riktlinjer för ekologisk produktion

Publicerad: 04 april 2017

En uppdaterad version av de nationella riktlinjerna för ekologisk produktion (NR version 3, uppdaterad 2017-03-20). De nationella riktlinjerna är branschens tolkning av EUs lagstiftning för ekologisk produktion. Riktlinjerna är utarbetade av LRF på uppdrag av Jordbruksverket.

Uppdateringen omfattar en del förändringar i hur Sverige bör tillämpa EU:s lagstiftning för ekologisk produktion, samt en del ändringar till följd av regelförändringar. Förändringar kring tillämpning har förankring i svenska ekologiska branschen och grundar sig på synpunkter och diskussioner med representanter i Jordbruksverkets referensgrupp för ekologisk produktion. Förvaltaren av de Nationella riktlinjerna ansvarar för hantering av tillämpningsfrågor och uppdatering av riktlinjerna och de uppdaterade delarna är granskade av Jordbruksverket och Livsmedelsverket.

De ärenden och punkter i NR som berörs av förändringar i NR version 3_2017-03-20 finns samlade i korthet i en ärendelista som finns publicerad i ett separat dokument, men också infogat i dokumentet med riktlinjerna.


Kontaktinformation