SLU-nyhet

Besök vid SLU av medlemmar från SIDAs seniorförening

Publicerad: 24 maj 2017

Medlemmar av Sidas seniorförening besökte SLU den 4 maj för att lära sig mer om dagens verksamhet inom SLU och då särskilt den som rör utvecklingsländer. Besöket arrangerades tillsammans med den tidigare Sida-medarbetaren Inge Gerremo, VMD hc och seniorrådgivare till SLU Global.

Ett besök gjordes vid det veterinärmedicinska och husdjursvetenskapliga centret, VHC, under ledning av professor Ulf Magnusson, som också informerade om dagens husdjursrelaterade internationella verksamhet. Föreståndaren för SLU Global, professor Anders Malmer gav en överblick över dagens verksamhet vid universitetet och då särskilt inriktat på sådant som rör utvecklingsländer.

Såsom Dr Karl Brunos nyligen framlagda avhandling, Exporting Agrarian Expertise, visar har ett långvarigt och omfattande samarbete pågått sedan mer än 50 år mellan SLU, dess föregångare de tre högskolorna för jordbruk, veterinärmedicin och skog samt Sida. Besökarna fick information om det pågående nära samarbetet, anpassat till dagens behov men också om den stora potential som finns för vidareutveckling i samband med regeringens arbete med Agenda 2030 och Parisavtalet om klimatet samt de övergripande behoven av tillräckligt med mat och skogsråvara, producerat på ett hållbart sätt i utvecklingsländerna.

 

Text av: Inge Gerremo

Relaterade sidor:


Kontaktinformation