SLU-nyhet

”Ensidigt mediestöd åt ekojordbruk”

Publicerad: 31 maj 2017

Medierna gör gemensam sak med de som vinner på ekotrenden. Förlorarna är konsumenterna och den majoritet av bönder som knegar på med det vanliga, vetenskapsbaserade jordbruket, skriver SLU-forskaren Jens Sundström och SLU:s förre prorektor Torbjörn Fagerström i en debattartikel i Svenska Dagbladet.

”Det ekologiska jordbruket fortsätter att expandera, uppbackat av gröna partier, miljörörelser och livsmedelshandeln. De tycks alla ha gjort ekojordbruk till en ideologisk profilfråga, och för handelns del gnuggas nog även händerna över goda förtjänster. Visserligen kan ekojordbrukets påstådda hälso- och miljövinster knappast beläggas veten­skapligt, men i faktaresistensens tid spelar det mindre roll”, skriver de båda.

”Sammanfattningsvis gör medierna, med ­enstaka undantag, gemensam sak med dem som vinner på ekotrenden. Förlorarna är dels konsumenterna som blir lurade på både sitt miljöengagemang och sina pengar, dels den majoritet av bönder som knegar på med det vanliga, vetenskapsbaserade jordbruket. Dessa blir – helt oförskyllt – betraktade som något slags miljöbovar, trots att vårt vetenskapsbaserade jordbruk torde vara bland de bästa i världen när det gäller att förena hållbarhet och kvalitet med hög produktivitet”, heter det i debattartikeln.

https://www.svd.se/medierna-ger-ensidigt-stod-at-ekojordbruket/i/senaste

”Eko har ofta positiva effekter”

”Det finns en färsk vetenskaplig sammanställning som visar att ekojordbruket ofta har positiva effekter på hälsa och miljö”, skriver professor Jan Bengtsson, SLU, i en replik.

https://www.svd.se/ekojordbruket-har-ofta-positiva-effekter/om/debatt


Kontaktinformation

Jens Sundström, universitetslektor och samverkanslektor
Institutionen för växtbiologi, SLU
jens.sundstrom@slu.se, 018-67 32 47