SLU-nyhet

”Vilseledande råd om flodkräftor”

Publicerad: 16 maj 2017

Världsnaturfonden WWF bidrar till att öka hotet mot flodkräftan genom felaktiga råd till konsumenter. Så länge WWF vägrar att följa forskningens råd, kan inte WWF:s fiskguide ses som seriös, skriver bl a två SLU-forskare på SvD Debatt.

”Fisket i sig är … inget problem för arten utan snarare en förutsättning för bevarandet, vilket också framgår av Artdatabankens motivering till flodkräftan hotklassning. Det i kombination med ökade möjligheter att odla och etablera nya bestånd av flodkräfta kan ge fler flodkräftor på våra matbord och säkerställa att arten finns kvar för våra barnbarn att fiska”, skriver SLU-forskarna Lennart Edsman och Patrik Bohman bl a i artikeln.

https://www.svd.se/radet-att-inte-ata-flodkraftor-ar-vilseledande/i/senaste


Kontaktinformation

Lennart Edsman, forskare
Institutionen för akvatiska resurser, Sötvattenslaboratoriet, SLU
lennart.edsman@slu.se, 010-478 42 26