SLU-nyhet

SLUare får kungastipendier

Publicerad: 01 maj 2017

Stiftelsen Konung Carl XVI Gustafs 50-årsfond för vetenskap, teknik och miljö tillkom i samband med kungens 50-årsdag, på initiativ av bl a KSLA, med ändamål att främja forskning, teknisk utveckling och företagande, som bidrar till uthålligt nyttjande av naturresurserna och bevarande av biologisk mångfald.

Stiftelsens styrelse har beslutat ge stipendier till bl a nedanstående SLUare. Kungen kommer att dela ut stipendierna vid en mottagning på Kungl. Slottet den 9 juni. 

Fil dr Niles Hasselquist, Skogens ekologi och skötsel, SLU Umeå; ”Hur svettas granar?”, 85 000 kronor.

Fil dr Emma Holmström, Sydsvensk skogsvetenskap, SLU Alnarp; ”Nya metoder att bedöma bördighet på svensk skogsmark”, 85 000 kronor.

Fil dr Anna Kjerstine Rosenmai, Biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap, SLU Uppsala; ”Nya metoder för att upptäcka hälsofarliga kemiska ämnen i dricksvatten”, 100 000 kronor.

Fil dr Ida Wallin, Sydsvensk skogsvetenskap, SLU Alnarp; ”Hur får vi bibehålla ett hållbart privatskogsbruk?”, 100 000 kronor.

Agr dr Björn Wiström, Landskapsarkitektur, planering och förvaltning, SLU, Alnarp; ”Utveckling av skogsbryn – skogens ansikte utåt”, 85 000 kronor.


Kontaktinformation