SLU-nyhet

Rekordsnabb artbildning hos skrubbskäddor i Östersjön

Publicerad: 24 maj 2017

Plattfisken skrubbskädda i Östersjön är två olika arter, inte en och samma. Artbildningen har dessutom skett otroligt snabbt för att vara en marin art - på mindre än 8 500 år.

Det har länge varit känt att skrubbskäddan/flundran i Östersjön haft två olika fortplantningsstrategier: en utsjölekande variant med pelagiska ägg som flyter i vattenmassan och en kustlekande variant med demersala ägg som sjunker till botten. Det senare är en anpassning till förutsättningarna i norra Östersjön där salthalten i vattnet är för låg för att äggen ska kunna flyta.

En ny genetisk studie baserad på mer än 2 000 analyser av variationer i arvsmassan (SNP:ar, även kallat snip) visar att dessa två varianter av skrubbskädda är isolerade från varandra och är skilda arter.

Bevis för sådan här artbildning i marin miljö är oerhört ovanliga, och de som är kända sedan tidigare har skett under en tidsrymd på hundratusentals till miljontals år. Skrubbskäddornas artbildning på mindre än 3000 generationer är därmed rekordsnabb.

Studien, där forskare från SLU Aqua deltagit, har letts av forskare vid Helsingfors universitet, och publicerats i tidskriften PNAS.

Länk till artikeln I PNAS: Extraordinarily rapid speciation in a marine fish


Kontaktinformation