SLU-nyhet

Skogsinventering underlättas med digitala flygbilder och flygburen laserskanning

Publicerad: 11 maj 2017

Genom att kombinera digitala flygbilder och flygburen laserskanning kan vissa delar inom skogsinventering effektiviseras med hjälp av en ny fjärranalysmetod.

Syftet med forskningsprojektet har varit att utveckla och testa en fjärranalysmetod för beståndsindelning och beståndsskattning som är baserad på kombinationen av digitala flygbilder och flygburen laserskanning.

Tidigare har bedömningen av trädslagsfördelningen och volymskattningar på beståndsnivå skett manuellt, antingen genom fältinventering eller tolkning av flygbilder. Den nya tekniken har möjliggjort att det arbetet kan effektiviseras betydligt. En utvärdering med 821 provytor ytor på ett testområde i Remningstorp i södra Sverige visar att den automatiska beståndsavgränsningen är jämförbar med gränslinjerna dragna av en professionell flygbildstolkare med avseende på stamvolym och trädhöjd. Bakom teknikutvecklingen – som konkret består av ett antal nyutvecklade algoritmer - ligger forskaren Kenneth Olofsson vid Institutionen för skoglig resurshushållning, avdelningen för skoglig fjärranalys.

– Det är spännande att man kan använda avancerad matematik för att lösa verkliga problem, det är min drivkraft i all forskning, menar Kenneth Olofsson och riktar ett stort tack till Norrskogs Forskningsstiftelse som gjort studien möjlig.

– Den mjukvara som har utvecklats i det här projektet kan användas för att svara på många framtida frågeställningar inom skoglig fjärranalysforskning, menar han.

Projektledare: Kenneth Olofsson, Institutionen för skoglig resurshushållning, SLU
Finansiär av forskningsprojektet: Skogsägarna Norrskogs Forskningsstiftelse


Kontaktinformation

Kenneth Olofsson, forskare
Institutionen för skoglig resurshushållning/avdelningen för skoglig fjärranalys, SLU
kenneth.olofsson@slu.se, 090 - 786 84 84