SLU-nyhet

Vårkollen visar på klimatets effekter

Publicerad: 02 maj 2017

För hundra år sedan brukade björkarnas lövsprickning starta strax efter valborg i sydligaste Sverige. I år har den redan kommit i gång i delar av Götaland och Svealand. Det visar Vårkollen som genomfördes för tredje året i rad under Valborgshelgen. Över 8 000 observationer av tussilago, blåsippor, vitsippor, sälg, björkar och hägg rapporterades in, när Vårkollen ville veta hur långt våren kommit i hela landet. Det var frivilliga som deltog och rapporterade från fler än 1200 platser i landet.

Under valborgshelgen genomfördes Vårkollen av Svenska Botaniska Föreningen tillsammans med forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU). Vårkollen är ett medborgarforskningsprojekt där forskare analyserar data om vårtecken som allmänheten rapporterat in. Tanken är att få en ögonblicksbild av hur långt våren kommit i landet, så att man kan se om och hur vårens ankomst påverkas av klimatförändringen.

– Vi är glada att så många deltog i Vårkollen och hoppas så klart att detta ska bidra till ett ökat engagemang för våra vilda växter, säger Eva Waldemarson, ordförande för Svenska Botaniska Föreningen.

Under slutet av 1800-talet och början av 1900-talet fanns en liknande verksamhet, vilket gör att Vårkollens resultat kan jämföras med hur det såg ut vid valborg för hundra år sedan. Till exempel var det normalt att björkarnas lövsprickning startade precis efter Valborg i södra Skåne och i år har lövsprickningen redan kommit igång på många platser i Götaland och Svealand. Däremot verkar det bakslag vårens ankomst fick under april ha gjort att vitsippor, sälg, tussilago och blåsippor hunnit ungefär lika långt på sin vandring genom landet som var normalt för 100 år sedan.

– Även om vi har forskningsresultat som visar att lövsprickningen tidigarelagts ett par veckor vet vi att olika arter kommer att påverkas på olika sätt av klimatförändringen. Därför vill vi på olika sätt dokumentera hur naturens kalender påverkas, säger Kjell Bolmgren (SLU), samordnare för Svenska fenologinätverket.

Under Vårkollen kom det också in enstaka rapporter om blommande hägg från sydligaste Sverige. Enligt Kjell Bolmgren är det för tidigt att säga om detta betyder att häggen är på gång mer allmänt, men med den värme som kommer nu i veckan är det mycket som tyder på att den kommer att starta omkring två veckor tidigare än för hundra år sedan.

– Tack vare denna samverkan mellan frivilliga och forskare kan vi följa årstidernas skiftningar i hela landet året runt, och de som vill haka på även efter Vårkollen är välkomna till hemsidan www.naturenskalender.se, avslutar Kjell Bolmgren.

Mer information

  • I de kartor det länkas till nedan presenteras en analys av Vårkollens rapporter (färgade prickar). I samma kartor finns datumlinjer, som visar när respektive art i medeltal började blomma resp. lövutslagningen påbörjades, enligt de historiska data som samlades in under perioden 1873–1951. För mer information om detta och Svenska fenologinätverket, kontakta Kjell Bolmgren.
  • www.vårkollen.se presenteras alla observationer som skickats in.
  • Vårkollens folder kan laddas hem via: www.naturenskalender.se/varkollen/2017/varkollen2017.pdf
  • Illustrationer av Vårkollens prioriterade arter och Vårkollens signaturbild kan laddas ned som zip-fil (http://tinyurl.com/zdbdt72). Illustrationerna är fria att använda och kommer från: Lindman, C. A. M. 1917-1926: Bilder ur Nordens flora, tredje uppl. Wahlström & Widstrand. För tussilago-fotografiet ska "Foto: Gert Olsson/Scandinav" anges.

Kontaktpersoner

Kjell Bolmgren, samordnare för Svenska fenologinätverket,
Sveriges lantbruksuniversitet
Tel 0730-67 03 65, kjell.bolmgren@slu.se, www.naturenskalender.se

Eva Waldemarson, ordförande, Svenska Botaniska Föreningen


070-229 98 49, ordforande@svenskbotanik.sewww.svenskbotanik.se

Kartor

Här kan de olika kartorna för respektive växtart laddas ned:

http://www.naturenskalender.se/varkollen/2017/1-maj-analys_bjork2017.png

http://www.naturenskalender.se/varkollen/2017/1-maj-analys_blasippa2017.png

http://www.naturenskalender.se/varkollen/2017/1-maj-analys_hagg2017.png

http://www.naturenskalender.se/varkollen/2017/1-maj-analys_salg2017.png

http://www.naturenskalender.se/varkollen/2017/1-maj-analys_tussilago2017.png

http://www.naturenskalender.se/varkollen/2017/1-maj-analys_vitsippa2017.png