SLU-nyhet

Ex-jobb om sälsäkert torskfiske prisas

Publicerad: 27 juni 2017

Maria Hedgärde, fiskeribiolog vid SLU Aqua, får Hampus von Posts pris och plakett för bästa examensarbete. Med hjälp av kameraövervakning har hon undersökt hur torskar beter sig vid sälsäkra torskburar, vilket är viktigt att veta om man vill öka fångseffektiviteten hos burarna.

Hampus von Posts pris och plakett delas årligen ut till det bästa examensarbete inom de naturvetenskapliga ämnena vid fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap (NJ) vid SLU. Prefekterna föreslår mottagare som är inskrivna vid SLU och "ha utmärkta vitsord i de naturvetenskapliga ämnena samt i övrigt genom flit och uppförande vara väl meriterad".

Maria Hedgärde arbetar inom Program Sälar och fiske som utvecklar fiskeredskap som är sälsäkra och fiskar effektivt. Målet är ett livskraftigt kustfiske parallellt med ett starkt sälbestånd.

I sitt exjobb testade Maria Hedgärde ett antal olika burtyper som betades med sill. För att följa torskarnas beteende placerades kameror på burarna. Av de testade modellerna fångades mest torsk med en stor, rund bottenstående burmodell. Videomaterialet visade att fler torskar gick in i buren på natten, vilket kan bero på att burarna var upplysta. I burar utan ljus sjönk antalet torskar som gick in i buren ju längre buren stått ute, vilket kan bero på att betesdoften minskar med tiden.

Läs Maria Hedgärdes examensarbete:
Explaining catch efficiency of cod pots using in situ behavioural studies

Webbplats för Program Sälar och fiske