SLU-nyhet

Forskare och gymnasieelever  undersöker om naturliga fiender kan minska bladlusproblem även i framtiden

Publicerad: 14 juni 2017

Forskaren Mattias Jonsson har tagit hjälp av elever från Katedralskolan för att ta reda på om naturliga fiender kan minska problem med bladlöss även i framtiden efter klimatförändringar.

Rovlevande insekter och spindeldjur bidrar med en mycket viktig ekosystemtjänst, de äter bladlöss. De här rovdjuren kan minska antalet bladlöss med 50 % i en odling.

Men vad händer när klimatet ändras? Kan insekter och spindeldjur fortfarande hålla nere antalet bladlöss lika effektivt? Det vill SLU-forskaren Mattias Jonsson ta reda på.

– Vi tror att en större mångfald av naturliga fiender är positivt vid klimatförändringar. Nu har vi begränsade kunskaper om vid vilket klimat och vilka väderförhållanden rovdjuren är aktiva. Så det undersöker vi i det här nya experimentet, säger Mattias Jonsson.

Gymnasielever provar forskning

Till sin hjälp har Mattias sex elever från årkurs två från Katedralskolans naturvetarlinje. Eleverna hjälper till att fånga in insekter och spindeldjur vid tre tillfällen på fält med vårkorn i närheten av Uppsala.

Eleverna är uppdelade i två grupper. Den första gruppen undersöker hur väderförhållanden påverkar antalet arter och mängden djur som rör sig på fältet. Den andra gruppen undersöker sambandet mellan väderförhållandet och egenskaper hos de fångade arterna, som t ex vilken kroppsstorlek rovdjuren har.

– Nu har vi samlat in kryp och under hösten kommer vi analysera dem, säger Stina Brunell från Katedralskolan.

Under hösten kommer eleverna skriva sitt gymnasiearbete med fältarbetet som bas.

Ett belönande samarbete

– Det har varit jätteroligt att arbeta med eleverna. Jag är imponerad av hur väl de skrev sina projektplaner innan vi satte igång. Redan i projektansökan till Formas skrev jag att en samverkansdel med gymnasielever skulle ingå. Det var inte svårt att hitta intresserade elever. Det enda tråkiga var att jag inte kunde ta emot alla 29 som anmälde intresse! Jag kan verkligen rekommendera fler forskare att ta hjälp av elever, säger Mattias Jonsson.

 

Se Mattias och eleverna berätta om fältarbetet under det sista provtagningstillfället vid Månkarbo, 5 mil norr om Uppsala.

Spara

Spara

Spara


Kontaktinformation

Mattias Jonsson, forskare
Institutionen för ekologi/ Kompetenscentrum för biologisk bekämpning, CBC
mattias.jonsson@slu.se 018-672450