SLU-nyhet

Framtidens rådgivning digital

Publicerad: 13 juni 2017

Modern teknik skapar möjligheter för rådgivning på distans. Med hjälp av bilder, filmer och digitala möten kan odlare och rådgivare arbeta på nya och effektiva sätt. Olika plattformar för digital kommunikation har nu testats och utvärderats i ett Tillväxt Trädgårdprojekt.

Landets trädgårdsproducenter behöver rådgivare med spetskompetens. Det finns inte ekonomiskt utrymme för kunniga rådgivare i varje län, det gäller då att i större utsträckning sprida kunskapen effektivt.

Anna Larsen, HIR Skåne, Åsa Rölin, Hushållningssällskapet Skaraborg och Magnus Ljung RådNU, SLU Skara har utforskat digitala hjälpmedel att bedriva kommunikation och rådgivning med, bland annat testades Messenger, Skype och Facetime med positivt resultat. Fysiska kundbesök kompletteras eller ersätts samtidigt som den personliga rådgivningen kan utvecklas, utvecklingen öppnar för dialog och möten mellan producenter både inom landet och över hela världen. Med hjälp av tekniken ökar antalet observationer av grödan och det uppstår fler tillfällen för rådgivning som kan schemaläggas mer flexibelt.
I projektet testades de verktyg som redan används i en del företag, tex onlinemöten med delad skärm och olika kameralösningar. Teknik finns sedan tidigare hos de flesta av företagarna i form av smartphones eller surfplattor. För att komma igång behöver både rådgivare och odlare träna och ha tillgång till teknisk support. Det krävs även en bra internetuppkoppling för att kommunikationen ska fungera.

Av Marianne Persson


Kontaktinformation

Susanna Lundqvist, projektledare
Enheten för samverkan och utveckling, SLU i Alnarp
susanna.lundqvist@slu.se, 040-41 51 75

Sidansvarig: lena.johnson@slu.se