SLU-nyhet

Lärosäten Öst: SLU i nytt samarbete mellan sex lärosäten

Publicerad: 14 juni 2017

SLU skrev den 12 juni på en överenskommelse om ett fördjupat regionalt samarbete med Uppsala universitet, Örebro universitet, Mälardalens högskola, Högskolan Dalarna och Högskolan i Gävle. Genom överenskommelsen kommer det att finnas bättre förutsättningar att hitta gemensamma lösningar och samverkansvinster.

Lärosätena i fråga närmade sig varandra när diskussionerna om en ny regionindelning pågick. Regionsfrågan är inte längre aktuell, men lärosätena anser att det finns mycket att vinna på ett fördjupat samarbete.

Avtalet kommer att beröra flera olika samarbetsområden och kommer få betydelse för både akademi, förvaltning och bibliotek på de sex lärosätena.

För lärosätena finns också tanken att överenskommelsen ska ge möjlighet att samverka kring vissa stödfunktioner och gemensamma internutbildningar.

Överenskommelsen undertecknades vid ett möte på Mälardalens högskola den 12 juni.