SLU-nyhet

Samlade erfarenheter av att gynna pollinerare på gårdsnivå

Publicerad: 22 juni 2017

Lantbrukare kan på olika sätt förbättra förutsättningarna för bin och andra pollinerande insekter. RISE, Research Institutes of Sweden, har sammanställt erfarenheter och kostnader för olika åtgärder.

Lantbrukare har en viktig roll i arbetet med att förbättra förutsättningarna för bin och andra pollinerande insekter. En ny rapport från RISE ger exempel på projekt i Sverige och andra länder med liknande förutsättningar. I rapporten ingår översiktliga beräkningsexempel på kostnader för lantbrukaren. Dels för blommande remsor i spannmålsfält och dels för lägre skördeintensitet på del av fält med vall.

Den årliga kostnaden för att till exempel anlägga och sköta en ettårig pollineringsremsa med en storlek av 2700 m2 i kanten av ett spannmålsfält beräknades till 2 900 kr/remsa eller 10 700 kr/ha.


Kontaktinformation