SLU-nyhet

Sverige ska producera mer mat – men hur?

Publicerad: 22 juni 2017

Riksdagen vill med sin nya livsmedelsstrategi att svensk livsmedelsproduktion ska öka och bli mer konkurrenskraftig. Vilken roll ska svenska mervärden som god djuromsorg och miljöhänsyn ha i den utvecklingen? Går det att kombinera konkurrenskraft med hållbarhet? SLU bjuder in till seminarium i Almedalen onsdag 5 juli 10.00.

Sverige har goda grundförutsättningar för produktion och förädling av livsmedel. Vårt signum är hög kvalitet när det gäller miljö, djurhälsa och välfärd, samt sociala aspekter. Samtidigt tampas livsmedelsbranschen med tuffa utmaningar, inte minst ekonomiska. SLU har kompetenser inom hela livsmedelssystemet och kan bidra med forskning och kunskapsutveckling, men det förutsätter att forskarna förmår att fånga upp de mest brännande frågorna.

Seminariet inleds av tre forskare som presenterar och diskuterar de svenska råvarornas mervärden. Därefter följer en rundabordsdiskussion om hur dessa mervärden ska kunna bli ett vinnande koncept för livsmedelsindustrin. Hur tänker industrin och politikerna dra nytta av dem? Kan vi få betalt för dem? Vad mer kan forskarna bidra med för att lyfta svensk livsmedelsindustri? Hur ska forskningen finansieras?

Seminarium

”Det ska produceras mer mat i Sverige enligt regeringens livsmedelsstrategi, men hur ska det gå till?”

Arrangör

Sveriges lantbruksuniversitet, SLU

Medverkande

  • Ann-Helen Meyer von Bremen, moderator, frilansjournalist
  • Pernilla Tidåker, forskare (hållbara livsmedelssystem), SLU
  • Sigrid Agenäs, professor (idisslarnas skötsel), SLU
  • Cecilia Mark-Herbert, lektor (marknadsföring och management), SLU
  • Claes Johansson, hållbarhetschef, Lantmännen
  • Fredrik Christensson, utbildningsutskottet (C)
  • Matilda Ernkrans, ordförande i miljö- och jordbruksutskottet, (S)
  • Johanna van Schaik Dernfalk, forskningsrådet Formas

Tid

5 juli 2017 kl 10.00-11.50

Plats

Sal E35, Campus Gotland vid Uppsala universitet, Cramérgatan 3 i Visby.
Entré, lokal och toalett tillgängliga för rullstol.

Relaterade sidor: