SLU-nyhet

Växtnäringsvärde i djupströgödsel från får

Publicerad: 27 juni 2017
Framsidan för nytt-blad nummer 4 från 2017. Foto.

Vilket växtnäringsvärde har djupströgödsel från lammproduktion? Hur fungerar energigräset rörflen som strömedel till får, jämfört med halm? Dessa frågor har vi undersökt i ett försök under två stallperioder.

Resultaten visar att det inte är någon stor skillnad i hur halm och rörflen fungerar i en djupströbädd. De växtnäringsvärden vi uppmätte skiljer en del från dem som Jordbruksverket anger i sina "Rekommendationer för gödsling och kalkning". Exempelvis var kol/kvävekvoten lägre än riktvärdet, vilket kan förklara de höga kväveförluster som observerades under lagringen i hög utomhus.

En slutsats av studien är att det är en fördel att låta bädden ligga kvar på stall under sommaren för att undvika kväveförluster. Av samma anledning bör man sedan sprida gödseln snarast efter utkörning. Detta innebär dock att djupströbädden blir svårare att sprida eftersom halmen inte är så mycket nedbruten. Man får göra en avvägning mellan kväveförlust och hur nedbruten halmen behöver vara för att kunna spridas.

En länk till Nytt-bladet finns längst ned på sidan.

Sidansvarig: johanna.wallsten@slu.se