SLU-nyhet

Blåfenad tonfisk märks med sändare på västkusten

Publicerad: 08 september 2017

Inom kort drar WWF, SLU och Sportfiskarna igång ett unikt märkningsprojekt av blåfenad tonfisk på västkusten. Cirka 20 blåfenade tonfiskar ska fångas med spö och märkas med elektroniska sändare under en period av två veckor. Starten sker i helgen 9-10 september i Lysekil.

Efter att tonfiskarna varit kraftigt överfiskade i mer än 50 år har de nu börjat återvända till nordöstra Atlanten och de svenska och danska kusterna. Stim har rapporterats i Skagerrak, Kattegatt och i Öresund både förra året och i augusti i år.

En bidragande orsak till att bestånden stabiliserats är troligen skärpta fiskekvoter och bättre förvaltning i fiskens lekområden i Medelhavet.

Genom märkningsprojektet hoppas nu forskarna kunna kartlägga hur tonfiskarna rör sig och förökar sig. Blåfenad tonfisk är bjässar som ofta väger mellan 150-300 kilo.

– Detta fantastiska djur är en av världens mest kommersiellt värdefulla fiskarter. Den har länge varit kraftigt överfiskad och utsatt för ett stort olagligt fiske, särskilt i Medelhavet. När bestånden nu förbättras är det viktigt att ta reda på hur de kan skyddas för kommande generationer. På sikt krävs också en hållbar förvaltning av sill och makrill, tonfiskens huvudföda, säger Håkan Wirtén, generalsekreterare på WWF.

Sändarna kommer att ge information om plats, djup, havstemperatur och ljusförhållanden.

– Märkningsprojektet är mycket spännande och det första i sitt slag i Skandinavien. Om vi förstår orsakerna till att tonfisken återvänt kan vi identifiera vilka faktorer som gör det möjligt för den att fortsätta komma hit, säger Andreas Sundelöf, forskare vid havsfiskelaboratoriet vid Institutionen för akvatiska resurser (SLU Aqua).

I Sverige sker samarbete med Sportfiskarna som ställer upp med frivilliga båtar och projektkoordinering. Projektet har fått dispens för ett skonsamt fiske med sportfiskeutrustning.

– Sportfiske är en mycket skonsam fiskemetod som lämpar sig väldigt bra för den här typen av märkningsprojekt och vi är glada över att kunna bidra till att förbättra kunskaperna om tonfiskbestånden. Det här kommer att ge bättre förutsättningar för en bra förvaltning och därmed bidra till återkomsten av starka tonfiskbestånd i svenska vatten, säger Sportfiskarnas fiskevårdschef Markus Lundgren.

WWF har fått forskningsstöd från ICCAT (International Commission for the Conservation of Atlantic Tunas) för att tillsammans med institutionen för akvatiska resurser på SLU (SLU Aqua) och danska DTU Aqua fånga, märka och återutsätta blåfenade tonfiskar i Skagerrak och Kattegatt.

För frågor, kontakta:

Inger Näslund, havsexpert WWF, 070-105 30 57
Marie von Zeipel, pressansvarig WWF, 070-105 30 57
Massimiliano Cardinale, forskare, Institutionen för akvatiska resurser, Havsfiskelaboratoriet, SLU (SLU Aqua), massimiliano.cardinale@slu.se, 010-478 40 14, 076 1268005
Sofia Bureborn, kommunikatör, Institutionen för akvatiska resurser, SLU (SLU Aqua), 010-478 42 15, sofia.bureborn@slu.se
Markus Lundgren, fiskevårdschef på Sportfiskarna, 08-410 80 627, markus.lundgren@sportfiskarna.se
Andreas Ollinen, kommunikationschef Sportfiskarna, 070-999 41 19

Fakta:

Blåfenad tonfisk (Thunnus thynnus) är den största arten i släktet tonfiskar som lever ned till 500 meters djup i norra Atlanten och norra Stilla havet. Två olika lekområden delar beståndet i en ostlig gren (Medelhavet och Östra Atlanten) och en västlig gren (Mexikanska golfen och Västra Atlanten).

Den är på ständig vandring och besöken i nordiska farvatten beror på att den följer stimmen av sill och makrill. Efter försommarens lek i Medelhavet följer både unga och vuxna fiskar med varma havsströmmar mot norr, oftast till områden söder och väster om Brittiska öarna för att under hösten återvända söderut.

Under 1930-1950 bedrevs kommersiellt fiske efter blåfenad tonfisk både i Sverige och Danmark. Flera hundra ton tonfisk landades varje år, med en topp på 2 000 ton i Sverige år 1942. Sportfiske efter tonfisk förekom framförallt i Öresund som var en världsarena för detta fiske efter andra världskriget. 1964 spöfångades den sista blåfenade tonfisken i Öresund och arten är idag helt fredad i svenska vatten.


Kontaktinformation

Massimiliano Cardinale, forskare
Institutionen för akvatiska resurser, Havsfiskelaboratoriet, SLU
massimiliano.cardinale@slu.se, 010-478 40 14