SLU-nyhet

SLU-professor svensk representant i miljöfokusgrupp

Publicerad: 06 september 2017

Kristina Blennow, professor vid Landskapsarkitektur, planering och förvaltning vid SLU Alnarp, har, som enda svensk, utsetts till medlem i landsbygdsnätverket EIP-AGRISs fokusgrupp New forest practices and tools for adaptation and mitigation of climate change.

Fokusgruppen ska bland annat identifiera de utmaningar och möjligheter som klimatförändringar medför inom hållbar skogsförvaltning, identifiera nya metoder och verktyg för att bibehålla eller öka skogarnas kolsekventeringspotential inom EU på lång sikt, identifiera skogsförvaltarnas ändrade behov i förhållande till klimatförändringar och andra framtida behov för en hållbar skogsförvaltning satt i relation till klimatförändringarna.


Kontaktinformation

Kristina Blennow, professor
Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning, SLU
kristina.blennow@slu.se, 040-41 52 30