SLU-nyhet

Hållbart gösfiske i fler stora sjöar

Publicerad: 19 september 2017

Gösen är en populär matfisk, den är uppskattad av fritidsfisket och ekonomiskt viktig för yrkesfisket. Mest gös fångar yrkesfisket i Hjälmaren, Mälaren och Vänern. I samtliga dessa sjöar är detta gösfiske nu MSC-certifierat.

 

Gösen hamnar på sjunde plats i svenskt yrkesfiske (inklusive hav, kust och sjöar), om man räknar på ekonomiska värdet i första handelsledet. Mer än 98 % av den gös som fångas i yrkesfisket tas i sötvatten; främst i just de tre sjöar vars fiske nu MSC-certifierats*. Gösfisket i Hjälmaren fick som det första insjöfisket i världen MSC-märkning 2007. Under sommaren i år MSC-certifierades även gösfisket i Mälaren och Vänern.

- Gösfisket i alla dessa sjöar bedöms som uthålligt, och MSC-märkningen är en kvalitetsstämpel som man fått tack vare det, säger Ulrika Beier, miljöanalytiker vid institutionen för akvatiska resurser vid SLU (SLU Aqua).

För att ett fiske ska få MSC-märkning krävs flera saker. Förvaltningen av fisken måste fungera väl och det måste bland annat finnas möjlighet att begränsa fisket om det skulle behövas. MSC tittar också på hur det fiske som är inriktat på gös påverkar andra fiskarter och miljön i sjön som helhet.

Dessutom görs en bedömning av fiskbeståndet. Finns det föryngring och tillräckligt mycket lekmogen fisk? Är storleksstrukturen någorlunda natur-lik? Är fisketrycket kanske för hårt? Den bedömningen bygger på data från SLU Aquas undersökningar. SLU Aqua gör besök hos yrkesfiskare där fisken mäts, vägs och provtas. Institutionen genomför också egna provtagningar med översiktsnät samt med hydroakustik och trålning, med ett brett syfte för att få data på hela fisksamhället. De här undersökningarna görs bland annat inom ramen för resurs- och miljöövervakning, och används främst av förvaltare och för forskning men kan också komma till användning i samband med MSC-certifiering.

­- Våra undersökningar visar bland annat på positiva effekter av regeländringarna i Mälaren 2012, då minimimåttet på gös höjdes till 45 cm. 4-, 5- och 6-åriga gösar har nu en högre medelvikt i Mälaren, eftersom de får lov att växa lite till innan de fiskas. Vi hoppas att framtida studier ska ge ännu bättre mått på det samlade fisketrycket från yrkesfiske och fritidsfiske. För detta behöver vi mer data från fritidsfisket, säger Ulrika Beier.

Förutom biologiska dataunderlag som stöd till förvaltningen arbetar SLU Aqua på uppdrag av Havs- och vattenmyndigheten, HaV med att utveckla metoder för att kunna bedöma bestånd i sjöar och längs kusten, exempelvis gös, där ansvaret ligger utanför EU, inklusive riktlinjer och gränsvärden för när bestånden kan anses må bra och om fisket är uthålligt.

Välkommen på öppet hus!

Ulrika Beier kommer att berätta mer om sin forskning och gösfisket i Mälaren vid ett föredrag lördagen 23 september, då SLU Aqua arrangerar Öppet hus på Sötvattenslaboratoriet vid Drottningholm i Stockholm. Här finns också chans att lära sig mer om ifall fiskar kan känna smärta, om hur abborrars gällock avslöjar deras ålder, och om hur smarta redskap minskar bifångster vid trålning. Och mycket mer.
Välkommen på Öppet hus på SLU Aqua >>

SLU firar 40

SLU Aquas Öppet hus är en del av SLU:s 40-årsfirandet som startade i mitten av augusti och pågår fram till mitten av oktober. Under dessa veckor sker det evenemang på de största SLU-orterna som riktar sig till allmänheten, både barn och vuxna. Gemensamt för dessa evenemang är att visa upp och berätta om SLU:s forskning inom en rad viktiga områden.
www.slu40.se  finns hela programmet för firandet.

* MSC (Marine Stewardship Council) är en global organisation som bland annat svarar för den så kallade MSC-märkningen. En MSC-märkning innebär att fisket i fråga är certifierat enligt den standard för ett hållbart fiske som organisationen satt upp.

 


Kontaktinformation

Ulrika Beier, tjänstledig, miljöanalytiker
Institutionen för akvatiska resurser, Sötvattenslaboratoriet, Enheten för stora sjöar, SLU
ulrika.beier@slu.se, 010-478 42 14

Sofia Bureborn, kommunikatör
Institutionen för akvatiska resurser, SLU
sofia.bureborn@slu.se, 010-478 42 15