SLU-nyhet

Stor vetenskaplig konferens på SLU: Molekylära metoder avslöjar vilka arter som samspelar med varandra

Publicerad: 11 september 2017

Med molekylära metoder kan vi urskilja mycket noggrannare än förut hur arter samspelar med varandra . Det är en av de saker som de mer än 170 forskare som samlas i Uppsala 11-15 september ska diskutera. Konferensen handlar om ekologiska interaktioner till exempel vem som äter vem eller pollinerar vem. En stor del av veckan ägnas åt hur de molekylära metoderna används i dag och vilken potential de har i framtiden.

För att förstå hur naturen fungerar behöver vi veta mer om hur olika arter samspelar med varandra. Kunskapen kan användas bland annat att bevara arter och växtskydd.

Tack vare molekylära metoder kan forskarna avslöja nya detaljer om interaktioner i ett ekosystem. Med hjälp av DNA kan man till exempel se vilka arter en insekt ätit genom att analysera innehållet i magen. Man kan också se vilka blommor den har pollinerat, vilka bakterier den har i sig eller vilka parasiter den drabbats av.

- Det är definitivt en teknik som kommer och vi använder den mer och mer i vår forskning på SLU, säger Tomas Roslin, professor i insektsekologi på SLU. Han har arrangerat konferensen tillsammans med Mattias Jonsson, också han forskare på SLU och Michael Traugott vid universitetet i Innsbruck.

Två konferenser i en

- Egentligen är det två olika konferenser som vi slagit ihop – en för ekologer som intresserar sig för nätverk av interaktioner, och en för molekylekologer som utvecklar metoder för att fastställa vem som äter vem. Nu vill vi se till att de här forskarna talar med varandra och lär sig av varandra, säger Mattias.

Tomas ger ett exempel som illustrerar vad de molekylära metoderna kan tillföra. Han och hans kollegor började jobba på Grönland för att de trodde att de här skulle hitta riktigt enkla näringsvävar. Men när de använde molekylära metoder för att analysera interaktionerna mellan arterna på Grönland blev de överraskade över hur komplext samspelet mellan olika arter är. Varje art samspelade med betydligt fler andra arter än vad forskarna hade sett när de studerade ekosystemet med andra metoder.

Människor i födoväven

Konferensen som äger rum på Ultuna startade med temat födovävars struktur och funktion. I ett uppskattat föredrag berättade Jennifer Dunne om hur hon inkluderar människor i födovävarna. Det vanliga är annars att vi studerar födovävar där människorna exkluderats.

En av deltagarna är Sarah Wolf från Agroscope, Bern. Hon säger:

- Jag hoppas att jag kommer att få lära mig mycket nya saker. Kombinationen är intressant. Jag kommer mer från det molekylära hållet och ekologiska nätverk är nytt för mig.

Läs mer om koferensen 3rd Symposium on Ecological Networks and 3rd Symposium on Molecular Analysis of Trophic Interactions

Sarah Wolf från Agroscope i Schweiz och Felix Briem, Julius Kühn Institute i Tyskland ser fram emot en spännande vecka.
Deltagarna väller in på Loftet i Ultuna för att lyssna på Jennifer Dunne.
Jennifer Dunne från Santa Fe Institute i New Mexico arbetar tillsammans med arkeologer och paleontologer för att ta fram historiska födovävar där människan ingår.

Kontaktinformation

Tomas Roslin, professor i insektsekologi
Institutionen för ekologi, SLU
tomas.roslin@slu.se 018-672383

Mattias Jonsson, forskare
Institutionen för ekologi/ Kompetenscentrum för biologisk bekämpning, CBC
mattias.jonsson@slu.se 018-672450