SLU-nyhet

Om klimatförändringar i nya Miljötrender

Publicerad: 05 september 2017
Jordbruksillustration, illustratör: Anna Olsson

Redan nu finns en hel del kunskap som stöd både för att mota och möta ett förändrat klimat. I senaste numret av Miljötrender från SLU kan du bland annat läsa om: framtidens Östersjö, skogens klimatnytta, naturliga myrars klimatpåverkan, om hur jordbruket möter ökad torka och väta och om näringsfattigare arktiska vatten. Läs också om hur man med konstnärliga metoder kan vidga kunskapen om kommande klimatförändringar.

Exempel ur det 32-sidiga innehållet:

I kärnkraftens kylvatten anas framtidens Östersjö

Resultat från miljöövervakningen antyder att Östersjön blir alltmer lik en insjö.

Helheten avgör skogens klimatnytta

För att kunna bedöma den brukade skogens klimatnytta krävs både ett landskaps- och ett livscykelperspektiv.

De naturliga myrarna – kolfälla eller kolkälla?

Modellberäkningar visar att de naturliga myrarnas nuvarande roll är att de spär på växthuseffekten. Detta på grund av sin metanavgivning.

Så möter jordbruket ökad torka och väta

SLU-forskning om dränering och bevattning pågår, och man följer även grundvattnets nivåer och dess innehåll av nitrat på jordbruksmark.

Näringsutarmning ett okänt problem

Miljöövervakningsdata visar att totalfosforhalten i många arktiska vatten minskar över tid.

Konstnärliga metoder vidgar förståelsen

SLU-professor Carola Wingren ser konstnärliga metoder som en möjlighet att kommunicera forskning och skapa ny kunskap kring effekterna av kommande klimatförändringar.

Fakta:

Prenumerera på Miljötrender

På tidningen Miljötrenders hemsida finns information om hur du kostnadsfritt kan prenumerera på den tryckta tidningen eller få tidningen digitalt. Här hittar du också tidigare nummer.

Om Miljötrender

Tidningen Miljötrender från SLU vänder sig till dig som jobbar inom miljö- och naturvård eller är engagerad i miljö- och naturvårdsfrågor på fritiden. Här kan du läsa om nya rön och få koll på vilka forskare som håller på med vad.


Kontaktinformation
Sidansvarig: ulla.ahlgren@slu.se