SLU-nyhet

SKUD fortsätter att sanera flera förmodat stötande inhemska namn

Publicerad: 11 september 2017

Vi är alla en del av världen. Informationsspridning är i dag blixtsnabb via internet. Tyvärr är det inte bara positiva krafter som verkar på nätet. Mindre omdömesgilla personer fortsätter att sprida nedsättande namn och uttryck i t.ex. sociala media. SKUDs dataansvariga har därför beslutat att byta ut flera sedan länge väletablerade växtnamn, som idag kan verka stötande.

Detta är förhoppningsvis också en positiv sak för alla dem som använder SKUD som standard – i handeln inte minst. Historiska namn innehållande ordet neger justerades redan för flera år sedan. Sådana namn kvarlever dock som synonymer, utan vilka SKUD inte skulle kunna hänvisa, från t.ex. äldre litteratur, till de idag accepterade namnen.

Incitamentet till de nu föreslagna ändringarna kommer åter från handeln, som finner att vissa namn riskerar att väcka anstöt. Namnansvariga i SKUD är lyhörda för den typen av synpunkter men vill samtidigt påtala det beklagliga i att namn som från början inte alls var avsedda att väcka anstöt utan tvärtom var givna för att berika vårt språk med ofta underfundiga, historiskt förankrade och relevanta namn nu misstänkliggörs både genom okunskap och på grund av omdömeslösa personers agerande.

Vi föreslår att de svenska namnen judekörs för Physalis alkekengi och vandrande jude för Tradescantia fluminensis förpassas till synonymiken. De nya officiella namnen föreslås bli japansk lykta och skvallerreva.

Vi vill dock gärna ge en fylligare bakgrund. Det gamla namnet "judekörs" syftar enligt SAOB på frukten omgiven av det förstorade orange fodret som ansetts likna ett huvud med rödgul slöja, såsom judinnorna förr brukade bära. Enligt andra syftar det på likheten med en orangefärgad kägelformad huvudbonad som judar tvingades bära i vissa länder på medeltiden. Många kan med rätta påstå att namnet sällan använts i ett om judar nedsättande syfte, utan dess etymologi avslöjar istället för den nyfikne, hur illa judar behandlats genom tiderna. Men inom t.ex. den gröna sektorn är det många som tvekar att använda namn som på minsta sätt kan uppfattas som negativa. Därför har vi beslutat att byta det. Här finns redan ett rätt ofta använt synonymt namn, som skulle passa bra som det nya gällande, nämligen japansk lykta.

Samma sak gäller det mycket välkända och i odling gamla "vandrande jude". Namnet syftar på en mytisk gestalt, den vandrande juden (= den evige juden), som skulle ha förnekat Jesus vila under vägen till Golgata och därmed blev dömd att vandra för evigt intill domedagen. Växten skickar som bekant ut revor eller utlöpare ("vandrar"). Hade det inte varit för att nazisterna gjort en förfärlig propagandafilm mot judarna 1940 under titeln "Der ewige Jude", kanske namnet kunde ha varit kvar. Växten föreslås nu heta skvallerreva, då den är lättförökad och spritts snabbt med skott från hushåll till hushåll, precis som bygdeskvaller plägade göra och kanske gör än idag. På finlandssvenska kallas ibland växten rätt och slätt "skvaller".

Björn Aldén och Svengunnar Ryman 2017-09-11


Kontaktinformation

Björn Aldén, Göteborgs botaniska trädgård, Västra Götalandsregionen. E-post bjorn.alden@vgregion.se