SLU-nyhet

Digitalisering ska ge säkrare dricksvattenförsörjning

Publicerad: 15 januari 2018
Ett glas med vatten. Foto.

Vatten och miljö medverkar i ett nytt forskningsprojekt finansierat av Vinnova. Målet med projektet är att utveckla nya digitala lösningar för dricksvattensektorn.

För att kunna rena vatten från föroreningar på bästa sätt behöver vattenverken information om kvaliteten på vattnet i vattentäkten, som kan vara en sjö, ett vattendrag eller en grundvattenförekomst. Kvaliten på vattnet i vattentäkten påverkas av olika faktorer som varierar över tid, exempelvis mängd och sammansättning av avloppsvatten och dagvatten som släppts ut i vattentäkten, samt väder och årstid. Information om detta finns i dagsläget på olika ställen. Genom att sammanställa informationen och skapa digitala verktyg vill forskarna i projektet hjälpa vattenverken att optimera och snabbare kontrollera olika processer i vattenreningen.

Projektet, kallat Digitalisering av dricksvattenverk för säkrare vattenförsörjning (Digidrick), koordineras av IVL Svenska Miljöinstitutet och drivs i samverkan med vattenverk i Västsverige, teknikleverantörer och IT-bolag. Finansieringen sker genom Vinnovas program Utmaningsdriven innovation (steg 2) och genom de deltagande organisationerna. Den sammanlagda budgeten uppgår till 15 miljoner kronor. Projektet kommer pågå i drygt två år.

Projektet kommer ske i samarbete med Svenskt Vattens utvecklingsprojekt Genomljusning , där Vatten och miljö också medverkar.