SLU-nyhet

EPOK koordinerar svensk del av europeiskt foderprojekt

Publicerad: 24 januari 2018
Grisar utomhus på bete.

Projektet OK-Net EcoFeed har i dagarna haft sin första träff och uppstartsmöte i Berkshire, England. Syftet med projektet är att nå målen om 100 procent ekologiskt och regionalt producerat foder till grisar och fjäderfä inom Europa.

En viktig del av att föda upp djur ekologiskt är att fodret produceras nära gården. Det kan vara svårt att uppnå eftersom fodertillverkningen och djuruppfödningen är koncentrerade till olika regioner. Fodret måste ofta importeras från ställen långt bort från gårdarna och många gånger finns det inte ens ekologiskt foder med rätt proteinsammansättning tillgängligt.

EPOK koordinerar den svenska delen i projektet. En grupp ekologiska grisproducenter i Skåne och deras rådgivare Ingela Löfquist, en lokal foderfirma och SLU-forskaren Magdalena Åkerfeldt (som även arbetar vid EPOK) bildar en av "Innovationsgrupperna" i projektet. En viktig del kommer vara att man i dessa grupper delar med sig av och finner och testar nya lösningar för utfodring med ekologiskt och regionalt producerat foder. I projektet kommer också kunskaps- och erfarenhetsutbytet mellan "Innovationsgrupperna" i de olika länderna vara en viktig del.


Kontaktinformation