SLU-nyhet

Grensevilt – svensk-norskt projekt om viltförvaltning

Publicerad: 02 januari 2018

Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) och norska Høgskolen i Innlandet (INN) har fått finansiering till ett projekt med målet att minska gränsbarriärer för skandinavisk viltförvaltning.

Det treåriga projektet som går under namnet Grensevilt har fått finansiering av den regionala EU-fonden Interreg Sverige-Norge. Grensevilt har som mål att inskaffa kunskap som kan utgöra en grund för en bättre gränsöverskridande, inkluderande och konfliktdämpande flerartsförvaltning av älg, varg och järv i inre Skandinavien. Den totala budgeten är 2 437 384 euro, varav 630 948 euro är EU-stöd och 340 000 euro är norska IR-medel.

De stora skogarna i inre Skandinavien sätter regionen i en särställning när det gäller naturarv, med stora klövviltstammar, alla stora rovdjur, skogsfågel och övrigt småvilt. De senaste årtiondena har viltsamhället ändrats mycket i regionen. Älgstammens storlek har varierat och de stora rovdjuren är tillbaka. Här etablerades dagens vargstam och järven har återkommit. Här har svenska och norska myndigheter bestämt att det ska finnas fasta rovdjursstammar som numera utgör en del av regionens naturarv. Sedan länge utgör skogsbruk och jakt ett viktigt kulturarv av stort ekonomiskt värde. Men rovdjurens återkomst medför konflikter med kulturarvet, främst konkurrens om jaktbart vilt, och lokalt medför en tät älgstam stora kostnader från betesskador för skogsbruket. Men trots att viltet rör sig över administrativa gränser i inre Skandinavien sker begränsad samordning av förvaltning över riksgränsen.

Grensevilt består av två huvudkomponenter:

1) att bygga upp ett forskningsbaserat och förvaltningsrelevant kunskapsunderlag för att belysa gränsrelaterade problemställningar kring samspelet mellan kulturarv (jakt och skogsbruk) och naturarv (älg, varg och järv) i inre Skandinaviens skogslandskap, och

2) ett nätverks- och kommunikationsarbete för att underlätta gränsöverskridande och konfliktdämpande förvaltning.

Kontaktpersoner:

Camilla Wikenros, SLU, camilla.wikenros@slu.se, tel 0581-697344

Barbara Zimmermann, INN, barbara.zimmermann@inn.no, tel +47 47 31 51 30

Länkar:

Interreg Sverige-Norge:

http://www.interreg-sverige-norge.com/24-miljoner-euro-i-eu-stod-till-svensk-norskt-samarbete/

Det svenska Järvprojektet:

https://jarvprojektet.weebly.com/

Det skandinaviska vargforskningsprojektet Skandulv:

https://www.slu.se/skandulv


Kontaktinformation