SLU-nyhet

Synen på naturen under lupp

Publicerad: 05 oktober 2018

Vilka glasögon har du på dig när du betraktar naturen? I nya numret av tidskriften Biodiverse har vi låtit ett antal skribenter, bland annat ärkebiskopen Antje Jackelén och samhällsdebattören Göran Greider, berätta om sin natursyn. Biodiverse kan laddas ned gratis som pdf.

Oenighet kring naturvård uppstår ofta och ger ibland upphov till långvariga processer, polarisering och ineffektivitet. Varför är det så? Olika syn på naturen kan vara en viktig orsak.

Vi har i detta nummer av Biodiverse bett ett antal personer som är aktiva inom olika näringar, eller i olika organisationer, att beskriva sin natursyn och berätta hur deras natursyn vuxit fram.

Gästredaktör för detta nummer av Biodiverse är Johnny de Jong, mångårig medarbetare vid CBM och forskare i ekologi, med bland annat naturvårdsbiologi som specialitet.

- I det här numret av Biodiverse visar vi hur våra uppfattningar kring hållbarhet, naturvärden och livskvalitet grundar sig i vår natursyn. Det blir uppenbart att en effektiv naturvård inte är möjlig utan kunskap om människors tankar kring naturen, berättar han.

Vi har vänt oss till en vidare krets skribenter än vad vi brukar, för att kunna belysa begreppet natursyn. Ett par av rösterna tillhör Antje Jackelén, svenska kyrkans ärkebiskop, och Göran Greider, journalist, författare och samhällsdebattör. Vi vill fördjupa bilden, därför att verkligheten är komplex. Och denna komplexitet måste tas i beaktande när vi diskuterar de problem och hot vi står inför när det gäller biologisk mångfald.

Prenumerera på Biodiverse

På tidskriften Biodiverses hemsida www.biodiverse.se finns information om hur du kostnadsfritt kan prenumerera på den tryckta tidningen eller få tidningen digitalt. Här hittar du också samtliga tidigare nummer sedan starten 1996.

Om Biodiverse

Tidskriften Biodiverse tar upp aktuella händelser och trender i Svensk och internationell naturvård, med fokus på hållbart nyttjande av biologisk mångfald. Varje nummer samlar artiklar i särskilda teman. Biodiverse startade 1996 och utkommer med ca fyra nummer per år.

Genom lättillgängliga artiklar skrivna av kunniga och väl insatta forskare vill Biodiverse vara en plattform för kunskap och dialog, som också kan ge olika perspektiv genom att problematisera företeelser och komplexa frågeställningar. Biodiverse förmedlar viktig kunskap för att skapa förändring.

Fakta:

Om CBM

Centrum för biologisk mångfald, CBM, är ett centrum för forskning om biologisk mångfald som en avgörande fråga för människor och samhällen. Vi bedriver forskning, utredning, samverkan och kommunikationsverksamhet.

CBM är gemensamt för Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) och Uppsala universitet, och inrättades 1994 av regeringen. CBM initierar, bedriver och samordnar forskning och utredning om de komplexa samspelen mellan biologisk mångfald och samhällsutveckling, samt bidrar till samhällets kapacitet att hantera dessa samspel på ett hållbart sätt.


Kontaktinformation