SLU-nyhet

Seminarium i Alnarp om biologisk bekämpning med CBC:s nya verksamhetsgrupp

Publicerad: 05 oktober 2018

Kompetenscentrum för biologisk bekämpning, CBC, träffades i Alnarp den 4–5 oktober. Centrumet har i höst en delvis ny verksamhetsgrupp och mötet startade därför med seminarier om forskning kring biologisk bekämpning.

Tomas Roslin, ordförande i CBC:s styrgrupp inledde seminariet med några ord om CBC:s roll som nav för SLU:s forskning kring biologiska bekämpningsfrågor. Därefter presenterade CBC:s föreståndare, Ingvar Sundh, centrets verksamhet och de nya forskarna.

Forskare från fyra institutioner och två orter

Sedan 1:a juli består CBC:s verksamhetsgrupp av Ingvar Sundh (föreståndare för CBC, Institutionen för molekylära vetenskaper), Mattias Jonsson (ställföreträdande föreståndare för CBC, Institutionen för ekologi), Paul Becher (Institutionen för växtskyddsbiologi), Magnus Karlsson (Institutionen för skoglig mykologi och växtpatologi), Johan A. Stenberg (Institutionen för växtskyddsbiologi) och Maria Viketoft (Institutionen för ekologi). Till centret hör också en kommunikatör, Cajsa Lithell.

Forskning kring biologisk bekämpning från många olika vinklar

Johan Stenberg berättade om sin forskning kring biologisk bekämpning av skadeinsekter utan att försvaga grödornas egna resistensegenskaper. Johan kommer främst arbeta med biologisk bekämpning i jordgubbsodlingar. Paul Bechers föredrag handlade om biologisk bekämpning genom mikrobiella signaler och hur man kan manipulera beteenden hos skadeinsekter.

Maria Viketoft berättade om sin forskning kring nematoders ekologi och om de här maskarnas interaktioner med andra organismer i marken. I CBC kommer Maria bland annat att undersöka nematoder som parasiterar och dödar skadeinsekter samt nematoder som lever på skadesvampar. Magnus Karlsson berättade om hur svampar kan användas som biologiska bekämpningsmedel. Magnus är särskilt intresserad av genomiken och mekanismerna bakom biologisk bekämpning med hjälp av svampen Clonostachys rosea.

Ingvar Sundh avslutade dagen med att berätta om sitt arbete i CBC med säkerhet och reglering av biologiska bekämpningsorganismer. Mattias Jonsson skulle ha berättat om sin forskning kring näringsvävar och biologisk bekämpning av skadegörare i jordbruket, men blev tyvärr förhindrad att delta.

CBC stimulerar forskning om biologisk bekämpning på SLU

Den 5:e oktober ägnades åt interna workshops och planering inför det kommande året.

– Det känns väldigt roligt att ha kommit igång med den nya verksamhetsgruppen och jag ser fram emot CBC:s arbete med att fortsätta stimulera forskning vid SLU kring biologisk bekämpning. Dessutom kommer vi starta nya gemensamma forskningsprojekt inom verksamhetsgruppen, säger Ingvar Sundh.  


Kontaktinformation

ingvar.sundh@slu.se,  018-673208