SLU-nyhet

Kurs i strategisk företagsledning för företagare

Publicerad: 17 oktober 2018

Högre vinst och lönsamhet, förstärkt marknadsposition, professionell organisation och hållbar konkurrenskraft går att uppnå om bara redskapen är de rätta. SLU:s nya uppdragsutbildning inom företagsledning hjälper företagarna att snabbt nå en högre nivå i sina verksamheter. Kursen startar januari 2019, antalet platser är begränsat.

Framtidens företag kräver en utvecklad ledarroll. Genom nya kunskaper i strategisk företagsledning utvecklar företagaren sitt strategiska tänkande och omvandlar det i konkreta planer i taktiskt och operativt ledarskap. Ökad kunskap inom marknad, ledarskap, medarbetarskap, organisation, produktion och produktionsmanagement samt strategisk utveckling ger direkt effekt i företagets resultat- och balansräkning och därmed ett hållbart företag.

– Vi har arbetat internationellt och gjort en ordentlig research för att hämta hem den bästa kunskapen och formen för en utbildning. Omvärlden förändras ständigt och vi jobbar hårt för att fånga upp värdefulla nyheter och kunskap inom företagsledningsområdet, säger Ove Karlsson, kursledare och verksam vid KCF, Kompetenscentrum Företagsledning vid SLU.

Internationellt samarbete

Liknande utbildningar finns sedan länge i Kanada och SLU har etablerat nära samarbete med aktörer inom området. Inspiration har även hämtats från USA, Holland och England samt andra branscher i Sverige.

Förutom SLU:s egna utbildare och forskare med gedigen branschkunskap medverkar internationella toppföreläsare med lång erfarenhet av att utbilda företagsledare. För att snabbt kunna förmedla ny kunskap till företagen, oavsett område, har KCF även utvecklat nya metoder för lärande inför kursen.

Kurs för yrkesverksamma

Kursen Strategisk företagsledning riktar sig till yrkesverksamma i de gröna näringarna i hela landet, från såväl jordbruk och trädgård till turism och landsbygdsföretagande. Företagens storlek är oväsentlig, målgruppen är de företagare som vill investera i sin egen utveckling inför framtiden. För att hålla uppe pulsen under kurstiden blandas nationella träffar med gruppträffar och skype-möten. En hel del uppgifter ska göras i det egna företaget för att tillämpa de nyvunna kunskaperna. Varje deltagare följs upp individuellt.

Den nya kursen är även öppen för rådgivare och branschverksamma som vill få ett bra grepp om helheten och utmaningarna i företagsledning. 

– En företagare i ett mindre företag måste hantera många kunskaper, i klass med en tio-kampare inom idrotten. För att bli framgångsrik behöver man en hög lägstanivå på alla delar. Därför ger vi en ny, vass utbildning som hjälper företagarna att veta vilka spakar man ska dra i då företaget ställs inför olika utmaningar, säger Ove Karlsson.

Kursen ger 7,5 högskolepoäng för den som vill meritera sig. 

Kontakt:

Ove Karlsson, kursledare                         tel 0708-438210, ove.karlsson@slu.se

Per Hansson, verksamhetsledare KCF     tel 070-6727544, per.m.hansson@slu.se

 

Länk till hemsida med program och anmälan:

www.slu.se/kursistrategiskforetagsledning/

Kursbroschyr som pdf

Fakta:

Kort om KCF och AEM

Kompetenscentrum företagsledning, KCF, är en centrumbildning vid institutionen för arbetsvetenskap, ekonomi och miljöpsykologi, AEM, vid Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU Alnarp. KCF:s uppgift är att sprida forskningsresultat, bedriva omvärldsspaning och fånga upp behov av utveckling, forskning och utbildning inom de gröna näringarna. KCF ska även utveckla olika former av kunskapsimplementering, initiera och inspirera forskning och utbildning samt medverka i internationella samarbeten.

Sidansvarig: marianne.persson@slu.se