SLU-nyhet

Låga marktäckande buskar för offentliga miljöer

Publicerad: 30 oktober 2018

Buskar används flitigt i offentliga planteringar då de inte bara ger fina säsongskvaliteter såsom blomning, fruktsättning, höstfärger etc., utan har även viktiga tekniska och biologiska kvaliteter som är avgörande för en hållbar biologisk mångfald i städer och ekonomiskt hållbara planteringar. I ett nytt faktablad från LTV-fakulteten presenteras en introduktion till en av de mest använda växtgrupperna för offentliga miljöer, nämligen låga marktäckande buskar.

Buskar utgör en betydande andel av det växtmaterial som årligen planteras i såväl privata som i offentliga miljöer. Som exempel kan nämnas att en sammanställning avseende den typiska användningen av olika kategorier växtmaterial vid projekteringsarbete i ett bostadsområde (Augustenborgsområdet, Malmö) visar att kostnaderna för låga buskar utgör hela 48 % av all växtanvändning. Trots denna stora användning finns det få publikationer som kan ge en välbehövd guidning kring vilka buskar man skall använda för stadens varierande växtmiljöer. Under det senaste decenniet har en stor andel nya sorter av buskar kommit ut på marknaden där erfarenheten om dem för offentliga miljöer är mycket begränsad och där just tillgänglig litteratur inte hängt med. Målsättningen med detta faktablad är att ge en presentation av ett samarbetsprojekt mellan SLU och Sveriges Plantskoleindustri där selektion och kunskapsutveckling kring växtgruppen ’låga marktäckande buskar’ har varit i fokus.

Faktablad 2018:15 skall ses som en första introduktion i detta ämne, med förhoppningar om flera kommande publikationer i ämnet.

Författare: Henrik Sjöman, SLU

Läs LTV-fakultetens faktablad 2018:15.

Sidansvarig: hanna.weiber.post@slu.se