SLU-nyhet

Lisa Germundsson lämnar Partnerskap Alnarp för nytt forskningsprojekt

Publicerad: 08 oktober 2018
lisa-300x300.jpg

Lisa Germundsson har arbetat som verksamhetsledare för Partnerskap Alnarp sedan 2013. Nu lämnar hon posten för att anta nya utmaningar inom forskning och innovation, och ger med varm hand dirigentpinnen vidare till Carl-Otto Swartz.

Ett levande partnerskap

Vid sidan av Partnerskap Alnarps kärnverksamhet, bestående av en mängd mötesplatser mellan akademi, näringsliv och myndigheter i olika aktuella frågor, samt stödmedel till forsknings- och utvecklingsprojekt samt examensarbeten, så har partnerskapet startat en lång rad av lyckade initiativ under de senaste åren. Några exempel är Kompetenscentrum Företagsledning (KCF), SLU Alnarps alumnverksamhet och en satsning på innovation och entreprenörskap hos studenter tillsammans med SLU Holding. Partnerskapet har också lagt grunden för ett ökat samarbete med de övriga sydsvenska lärosätena kring ett hållbart livsmedelssystem.

Lisa har minst sagt haft fullt upp. Vi hann ställa ett par frågor till henne innan hon lämnade skutan:


Hej Lisa! Hur kommer det sig att du vill börja forska?

 Jag har haft fem fantastiska och intensiva år som koordinator för Partnerskap Alnarp. Min ambition var att varsamt vidareutveckla verksamheten. Tillsammans med våra drygt 80 partners och SLU-kollegor vid tre fakulteter har vi jobbat enligt den ambitionen, och med ständiga förbättringar. Jag har under åren blivit väldigt intresserad av hur kunskapssystemet fungerar och hur det skulle kunna utvecklas. Jag vill bidra till mer av kunskapsdriven utveckling som ger tillväxt, jobb och konkurrenskraft för de gröna näringarna. Nu kom en chans att fördjupa sig i form av forskarstudier, så nu får jag ta den.
Jag kommer att ta med mig erfarenheterna från Partnerskap Alnarp och tidigare arbetsplatser in i licentiatarbetet.

Vad handlar forskningsprojektet om?

 Det är ett licentiat-projekt om hur lantbrukare och trädgårdsföretagare hanterar sina behov av ny kunskap och innovation. Det handlar också om digitalisering, internationalisering och betydelsen av goda yrkesmässiga relationer när man söker ny kunskap och vill utveckla sitt företag.

Vad kommer du att sakna hos Partnerskap Alnarp?

– Alla intressanta möten, våra fantastiska partners, studenter och kollegor. Det har varit enormt utvecklande, spännande och roligt. Jag vill skicka ett extra tack till fakultetsledningen och mina chefer för mycket gott stöd och samarbete under åren. Nu ser jag fram emot fortsättningen!

Några ord från Håkan Schroeder, dekan vid LTV-fakulteten vid SLU i Alnarp:

 Lisa har varit en stark drivande kraft i Partnerskap Alnarp och vi kommer att sakna hennes engagemang. Samtidigt som vi tackar henne för dessa år, vill vi önska henne varmt lycka till med hennes nya forskningsprojekt.

Relaterade sidor:

Kontaktinformation

Lisa Germundsson, Verksamhetsledare Partnerskap Alnarp
Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgård och växtproduktionsvetenskap, Enheten för samverkan och utveckling

lisa.germundsson@slu.se, 040-41 52 53, 0722-174761

Sidansvarig: hanna.weiber.post@slu.se