SLU-nyhet

Minska klimatförändringen och hungern med träd

Publicerad: 01 oktober 2018

Kan agroforestry vara ett av svaren på den komplexa utmaningen att se till att människor har tillräckligt med mat, att de kan anpassa sig till klimatförändringen, att utsläppen av växthusgaser minskar samtidigt som den biologiska mångfalden bevaras?Ja, menar initiativtagarna till den nya rapporten "Achieving the Global Goals through Agroforestry".

Bakom rapporten står Agroforestry Network som samlar många olika aktörer som SLU Global, Agroforestry Sverige, Focali, NIRAS, SIANI, SwedBio vid Stockholm Resilience Centre och Vi-skogen.

Att kombinera odling av grödor och träd

Agroforestry, ett odlingssystem som kombinerar odling av grödor och träd, ibland i kombination med djurhållning, är ett hållbart, beprövat och effektivt sätt att bruka marken.

I den nya rapporten Achieving the Global Goals through Agroforestry från Agroforestry Network har man gått igenom mer än 1 000 vetenskapliga artiklar och andra rapporter om agroforestry, för att ge en bild av odlingssystemets sociala, ekonomiska och miljömässiga påverkan på gårdsnivå, samhällsnivå och landskapsnivå. Särskilt fokus ligger på studier kring hur agroforestry påverkar livsmedelsförsörjning, klimatanpassning och biologisk mångfald.

Agroforestry bidrar till 9 av 17 mål i Agenda 2030

Rapporten visar att agroforestry kan bidra till att uppnå nio av de 17 globala målen i Agenda 2030. Starkast påverkanspotential har agroforestry på målen om att minska hunger och fattigdom, samt bekämpa klimatförändringen och bidra till ökad biologisk mångfald.

Dessutom visar rapporten att agroforestry kan bidra till ytterligare mål om ökad jämställdhet, bättre hälsa, ökad tillgång till rent vatten, hållbara energilösningar och hållbar produktion.

För mer information, vänligen kontakta:

Linda Andersson, ämnesansvarig hållbart jordbruk och agroforestry, Vi-skogen 08 120 371 30, linda.andersson@viskogen.se

Helena Esscher, pressansvarig, Vi-skogen 070 104 08 39, helena.esscher@viskogen.se

Sidansvarig: pernilla.johnsson@slu.se